Szpachlowanie od A do Z

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółową instrukcję, jak krok po kroku, przygotować idealnie gładką powierzchnię stanowiącą doskonałe tło do dalszych prac malarskich.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, suche i czyste, bez łuszczących się luźnych fragmentów starej powłoki, kurzu, plam z tłuszczu i innych zabrudzeń.  Podłoża niestabilne wzmocnić preparatem Tikkurila Suprabilit.  Podłoża zainfekowane grzybem lub pleśnią należy oczyścić odpowiednimi preparatami.

Szpachlowanie

Gładzie gipsowe nakłada się warstwą/warstwami niedużej grubości.  Przed ich aplikacją należy ocenić, z jak dużymi nierównościami mamy do czynienia.  Ocena polega na sprawdzeniu płaskości powierzchni, występowania lokalnych ubytków oraz wielkości istniejących odchyłek od płaszczyzny. 

Podłoże sprawdza się przy użyciu długiej łaty aluminiowej lub poziomicy, przy czym kontroluje się wielkość prześwitu po przyłożeniu ich do podłoża.

Gładzie gipsowe przeznaczone są w większości do nakładania ręcznego, tylko niektóre można aplikować również za pomocą przystosowanych do tego celu urządzeń natryskowych. Tikkurila Prestomax może być nakładana zarówno ręcznie jak i maszynowo.

a) Nakładanie ręczne

Do nakładania ręcznego stosuje się stalowe, gładkie pace.  Za ich pomocą gładź nanosi się na podłoże, a następnie równomiernie rozprowadza na całej powierzchni.

Zaleca się nakładać gładź najpierw na suficie, zaczynając prace od strony okna – padające na powierzchnię światło pozwoli na bieżąco weryfikować stan uzyskanej powierzchni.  Następnie gładź nanosi się na ściany, zaczynając od dołu.

Jedna z metod ręcznego wykonania gładzi to metoda nakładania warstwowo, z zachowaniem przerwy technologicznej na całkowite wyschnięcie. 

Pierwsza warstwa ma za zadanie wyrównać powierzchnię i wyprowadzić płaszczyzny ścian oraz kąty w narożnikach pomieszczeń.  Generalnie nie wymaga się szlifowania tej warstwy, z założeniem, że dopiero druga, cieńsza warstwa będzie spełniać funkcję warstwy końcowej.   Warstwa finalna gładzi nakładana jest dużo staranniej niż poprzednia, a jej powierzchnia poddawana jest ostatecznej obróbce przez szlifowanie.

Kolejna metoda nanoszenia gładzi zakłada wykonanie powierzchni w jednym cyklu roboczym, analogicznie do aplikacji tynków gipsowych.  Jest to zadanie trudniejsze technologicznie – wymaga od wykonawcy doświadczenia i odpowiednich umiejętności oraz wyboru właściwego rodzaju gładzi.  Metoda ta zakłada nałożenie pierwszej, grubszej warstwy gładzi gipsowej i pozostawienie jej do wstępnego związania, ale nie wyschnięcia.

Po kilku godzinach zależnie od temperatury i warunków panujących w pomieszczeniu, powierzchnia gładzi jest utwardzona, ale nadal wilgotna, zatem wykonawca może już w tym momencie przystąpić do nakładania drugiej warstwy, bez obawy o zrywanie nałożonego wcześniej materiału.  Druga warstwa może mieć nieco rzadszą konsystencję, jest nakładana na całej powierzchni, a następnie umiejętnie ściągana przy użyciu długiej szpachli o ostrych krawędziach.

Obróbka na mokro określana jest czasami mianem blichowania i wymaga od wykonawcy precyzji.  Efektem jest jednak idealnie gładka powierzchnia, która w porównaniu z gładzią uzyskaną przez szlifowanie ma połysk, często określany efektem lustra.  Dzięki zastosowaniu tej metody można uniknąć pracochłonnego i uciążliwego dla wykonawcy szlifowania powierzchni oraz zapylenia pomieszczenia – jest to na pewno ważny argument podczas remontów prowadzonych w użytkowanych pomieszczeniach.

b) Nakładanie maszynowe

Masa szpachlowa Tikkurila Prestomax doskonale nadaje się do nakładania maszynowego.  Wystarczy jedynie, w zależności od używanego urządzenia, rozcieńczyć masę dodatkiem do 5% czystej wody.  Tikkurila Prestomax należy nakładać warstwami.  Ewentualną kolejną warstwę nakładać po stwardnieniu poprzedniej.

Warunki aplikacji szpachlowania

W normalnych warunkach (w temperaturze powietrza +20ºC, przy wilgotność względnej powietrza 65% pozostawić świeżo nałożoną masę szpachlową i zaprawę do wyschnięcia przynajmniej przez 1 dzień dla każdego mm ich grubości. Powierzchnie betonowe powinny schnąć przynajmniej 4 tygodnie.

Szlifowanie i odpylanie             

Do szlifowania służą papier, kostka lub siatka ścierna o granulacji dobranej do preferencji i doświadczenia wykonawcy oraz twardości gładzi.
Standardowo przyjmuje się do szlifowania wstępnego gramaturę 120–160, a do szlifowania ostatecznego 200–220.

Powierzchnię najlepiej szlifować ruchami okrężnymi, przy czym pacę z zamocowanym na niej papierem lub siatką należy dociskać do podłoża z wyczuciem.

Coraz popularniejsze są również urządzenia wspomagające proces szlifowania – specjalne szlifierki do powierzchni gipsowych, tzw. żyrafy.  Ich użycie pozwala ograniczyć ilość powstającego podczas szlifowania pyłu. Poza tym w przypadku użycia szlifierek średnica tarczy ściernej jest na tyle duża, że proces szlifowania jest bardziej wydajny niż przy wykonywaniu tej czynności ręcznie.

Na koniec należy usunąć ze ściany pył. Najlepiej zrobić to zwilżoną gąbka lub/i odkurzaczem.

Ocena efektu finalnego

Jakość wykonanej gładzi ocenia się wizualnie – sprawdza się gładkość i równość powierzchni. Odbioru powierzchni można dokonać podobnie jak tynków gipsowych.

Po nałożeniu i obróbce powierzchni, ale jeszcze przed malowaniem, można sprawdzić powierzchnię za pomocą skupionego światła lampki, przyłożonej równolegle do powierzchni.  W świetle widoczne są wówczas ewentualne niedoróbki i miejsca wymagające dodatkowej korekty. 

Wspomniany wcześniej efekt lustra, wynikający z uszczelnienia powierzchni przez wygładzanie jej na mokro, może powodować trudności z przyjmowaniem farby przez powierzchnię i konieczność dodatkowego, delikatnego szlifowania - zmatowienia.          

Malowanie

Malowanie gładzi jest ostatnim etapem prac wykończeniowych decydującym o efekcie estetycznym i tym samym ocenie wykonanych prac.  Do malowania rekomendujemy jako podkład Tikkurila Optiva Primer, a następnie szerokie portfolio farb nawierzchniowych Tikkurila.

Rozcieńczanie 

W razie konieczności dopuszcza się rozcieńczenie wodą max. 5 %.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy dokładnie umyć wodą zaraz po zakończeniu prac.


Tikkurila Prestomax
Tikkurila Prestomax-broszura

NOWOŚĆ - Tikkurila Prestomax - profesjonalna masa szpachlowa do wygładzania powierzchni przed malowaniem.

Tikkurila Prestomax

Rekomendowany produkt

Tikkurila Prestomax - masa szpachlowa

Tikkurila Prestomax

 

Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna, polimerowa masa szpachlowa do zastosowań na ścianach i sufitach w pomieszczaniach  wewnętrznych. Przeznaczona do cienkowarstwowego  całopowierzchniowego szpachlowania oraz do wypełniania pęknięć i ubytków jak również do naprawy innych defektów lub uszkodzeń. Tikkurila Prestomax spełnia wymagania normy PN EN 15824 (posiada deklarację właściwości użytkowych nr TIK-PL\1\TP\2015) oraz posiada Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania w wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola itd.), laboratoriach, obiektach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety, sale zabiegowe, stacje dializ, itd.) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością*.

Zalety produktu:


DOSKONAŁY EFEKT FINALNY

 • Wydłużony czas otwarcia - długi czas roboczy pozwala na wyprowadzenie gładkiej i równej powierzchni bez wysiłku.
 • Doskonała przyczepność do podłoża - masa bardzo dobrze trzyma się podłoża, tworząc trwałą powłokę bez odprysków.
 • Brak pęknięć podczas wysychania - zwarta i stabilna struktura struktura masy zapobiega pęknięciom, co jest istotne dla osiągnięcia finalnego efektu.
 • Optymalna twardość i trwałość powłoki po wyschnięciu - masa z upływem czasu twardnieje, dzięki czemu ściany i sufity są bardziej odporne na uszkodzenia.
 • Neutralna kolorystyka - wykończone powierzchnie są w kolorze białym i stanowią doskonałe tło do dalszych prac malarskich.
KOMFORT PRACY
 • Łatwe szlifowanie - masa wygodna w obróbce, pozwalająca uzyskać gładkie podłoże.
 • Małe pylenie w trakcie szlifowania - dzięki użyciu specjalnych wypełniaczy masa szpachlowa jest łatwa do szlifowania i nie powoduje dużego zapylenia (następuje szybkie grawitacyjne opadanie cząstek stałych).
 • Aplikacja ręczna oraz maszynowa - nakładanie masy za pomocą metalowej szpachli lub agregatów szpachlarsko-malarskich.
 • Oszczędność czasu - masa gotowa do użytku, wymieszana fabrycznie. Możliwość ponownego użycia, w przypadku przerwy w pracy. Wystarczy szczelnie zamknąć opakowanie.
BEZPIECZEŃSTWO
 • Produkt niepalny - zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010, klasa A2-s1, d0
 • Atest higieniczny - dopuszczający do stosowania nawet w pomieszczeniach o najwyższych wymaganiach higienicznych: m. innymi: szpitale, sale zabiegowe, laboratoria.
 • Znak CE - nr TIK-PL\1\TP\2015.
 • Długi termin przydatności produktu - 18 miesięcy.


* W przypadku dodatkowych wymagań w odniesieniu do możliwości stosowania produktu w w/w obiektach prosimy o kontakt z działem technologicznym Tikkurila lub pod numerem Infolinii tel 801-88-99-65.

The paint is suitable for interior walls The paint is suitable for ceilings The paint is water-borne Työväline: teräslasta