Tikkurila worldwide
Tikkurila OPIS PRODUKTU
26.02.2013

OPTIVA SATIN MATT [7]

Mat7
RODZAJ Farba lateksowa do ścian i sufitów.
OPIS Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.
Gwarantuje piękne, satynowo - matowe, jednolite wykończenie. Paleta barw to ponad 10.000 propozycji.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

TECHNOLOGIA ENKAPSULACJI
  • Bardzo dobra siła krycia farby
  • Podwyższona odporność powłoki na plamy i zabrudzenia
  • Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz
OPTYMALNY I TRWAŁY EFEKT
  • Jednorodna i łatwa do uzyskania struktura powłoki
  • Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (PN-EN 13300)
  • Trwałość koloru w czasie
DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych: zero LZO (oznaczone wg normy PN-EN ISO 11890:2)
  • Ekologiczna receptura i najwyższa jakość  potwierdzone certyfikatem Ecolabel
  • Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Ekologiczna receptura przyjazna środowisku potwierdzona certyfikatem Ecolabel.
Farba polecana alergikom rekomendowana przez
Polskie Towarzystwo Alergologiczne.
Minimlana - poniżej wymaganej normy - zawartość lotnych związków organicznych.
Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa I.
Wysoka wydajność i siła krycia.
Trwałość powłoki i koloru w czasie.
Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia.
Dzięki zwięzłej strukturze farby, kurz i inne zabrudzenia w ograniczonym stopniu wnikają w głąb ścian.
Kolory Biała. Bazy wchodzą w system barwienia Tikkurila Symphony oraz NCS.
Wydajność Do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.
Nakładanie Wałek, pędzel, natrysk
Przyczepność


INSTRUKCJE STOSOWANIA
Malowanie Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać.
W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstwy OPTIVA SATIN MATT [7] za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw.
Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.
W przypadku stosowania kolorów, oznaczonych w systemie barwienia jako słabo kryjące (LH) oraz intensywnych kolorów z bazy C zalecane jest użycie farby gruntującej OPTIVA PRIMER, zabarwionej na kolor zbliżony do farby nawierzchniowej.

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/a. Produkt zawiera minimalne ilości LZO - poniżej 1,5 g/l - poniżej obowiązującej normy.

Od 2010 r. dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30 g/l.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa  zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Tikkurila Optiva Satin Matt 7 - karta techniczna

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
TRANSPORT -
-


Wróć