Tikkurila worldwide
Tikkurila OPIS PRODUKTU
06.10.2011

EVERAL AQUA SEMI MATT [40]

Everal-Aqua-Semi-matt-PTA-emalia-akrylowa-do-powierzchni-drewnianych-plyt-wiorowych-podłozy-metalowych-wewnatrz-i-na-zewnatrz-pomieszczen
RODZAJ Emalia akrylowa na zewnątrz i do wnętrz.
OPIS Półmatowa emalia akrylowa do malowania powierzchni drewnianych, płyt wiórowych i  uprzednio zagruntowanych podłoży metalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Emalia może być również stosowana do malowania lamperii na tynkach wewnętrznych, jak również do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych wcześniej farbami alkidowymi.
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA Malowanie mebli, drzwi, futryn, okien, mebli ogrodowych, lamperii wewnątrz pomieszczeń, kaloryferów itp.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały i kolory z kart kolorów Tikkurila, NCS i RAL. Informacja o kolorach do zastosowania zewnętrznego dostępna w systemie kolorowania.

Wydajność 8 – 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.
Nakładanie

Pędzel, wałek, natrysk. Warunki natrysku hydrodynamicznego:

- dysza: 0,13” – 0,15”

- rozcieńczenie: 0 – 5 %


INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nakładanie Przed przystąpieniem do malowania emalię dokładnie wymieszać. Nakładać 1-2 warstwy wałkiem, pędzlem lub metoda natrysku. W razie konieczności rozcieńczyć wodą w ilości do 5%. Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna być większa niż +8°C, przy wilgotności względnej maks. 80%.
Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat.A/d. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. 130 g/l.
Kat.A/b. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. 100 g/l.
Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa  zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40 - karta techniczna

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.
TRANSPORT -
-


Wróć