Tikkurila worldwide
OPIS PRODUKTU
12.03.2008

Fontecoat FL 100

Tikkurila Industry 9L
RODZAJ Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa.
OPIS Do malowania nowych i starych oraz wcześniej malowanych powierzchni betonowych.  Nadaje się także do malowania powierzchni cementowych, dachówek oraz dachów z materiałów mineralnych.   Farba zalecana do malowania posadzek betonowych eksploatowanych w obiektach przemysłowych w umiarkowanych warunkach chemicznych i mechanicznych, w magazynach, warsztatach naprawczych, itp.  Może być również stosowana na asfalt oraz do malowania ścian i posadzek w obiektach branży żywnościowej. (BEL 603/98).  Może być stosowana również na powierzchnie asfaltowe.
Przykłady zastosowania Posadzki betonowe, ściany, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Klasyfikacja ogniowa: BFL-s1 wg EN 13501-1.
Kolory Długotrwałe nasłonecznienie ma wpływ na odcień i połysk powłoki.
Karty kolorów Barwienie w systemie SYMPHONY. Farba w bazie A i CP.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Średnia wydajność na posadzce betonowej:

Gruntowanie                                                               5 - 7 m2/l

Nakładanie warstwy nawierzchniowej                            7 - 10 m2/l

 

Wydajność uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Baza 1 część objętościowo seria 103
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4042
Nakładanie Wylać farbę wymieszaną z utwardzaczem na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 1½ h (po zmieszaniu).
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

Suchość pyłowa                          6 godz.

Nakładanie następnej warstwy    16 godz.

Pełne utwardzenie                      7 dni

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 50 % obj.
Gęstość 1.3 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 103

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97 %. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej + 10 ºC w czasie nakładania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80 %.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania należy zastosować FONTECOAT FL 100 rozcieńczonego 5 - 20 % wodą. Wodę należy zawsze dodawać do gotowej mieszanki i dokładnie wymieszać. Wylać rozcieńczoną mieszaninę na podłoże i rozprowadzić gumową raklą oraz wyrównać wałkiem.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełnić szpachlą COLOFIL lub mieszaniną FONTECOAT FL 100 i zaprawy murarskiej. Przed nakładaniem końcowej powłoki miejsca zaprawione zeszlifować do poziomu pozostałej powierzchni.
Uwaga! Przed naprawą uszkodzeń powierzchnia betonowa musi być zawsze zagruntowana.
Powłoka nawierzchniowa Powłoka wierzchnia powinna być wykonana nie wcześniej niż po 16 godzinach od gruntowania. Jeśli zagruntowana powierzchnia nie zostanie przemalowana po 48 godzinach, musi zostać przeszlifowana dla zapewnienia przyczepności. Wylać mieszaninę na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem mohairowym.
Mieszanie składników Osobno wymieszać żywicę i utwardzacz. Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie przez co najmniej 3 - 5 minut przy użyciu niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Niedostateczne wymieszanie lun niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację, osłabienie własności materiału i podważenie celowości przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Woda. Narzędzia myć natychmiast po aplikacji, nie dopuszczać do zaschnięcia farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2007), 140 g/l (2010)
Fontecoat FL 100: max. LZO < 140 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w karcie charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć