Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Dicco Surf

Dwuskładnikowa, szybkoschnąca, chemoutwardzalna farba podkładowa w kolorze białym do malowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

The paint is solvent-borne
The coverage of the paint on rough surfaces
9
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l

Bez aromatycznych rozpuszczalników

Dicco Surf  to dwuskładnikowa farba podkładowa, która nie zawiera aromatycznych rozpuszczalników.  Może być stosowania do gruntowania mebli, drzwi, szafek kuchennych, paneli, listew i innych powierzchni drewnianych i z płyty pilśniowej.

Szybkoschnący grunt

Dicco Surf to szybkoschnąca farba o dobrych właściwościach wypełniających.  Charakteryzuje się również dobrą szlifowalnością i może być stosowana na szybkich liniach produkcyjnych.


Dicco Surf może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
12.01.2006

Dicco Surf

 
Dicco-Surf
RODZAJ Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny grunt.
OPIS Powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń.  Farba szczególnie przydatna do stosowania w lakierniach o szybkim cyklu produkcyjnym.
Przykłady zastosowania Zalecana do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i z płyty pilśniowej.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkoschnąca, trwała farba nadająca się do szlifowania. Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Klasyfikacja emisji W przypadku gdy materiał (np. drewno, deski, płyty) i klej są stosowane zgodnie z klasyfikacją E-1, produkt spełnia wymagania normy DIN 55 666, zawartość formaldehydu w powietrzu max. 0,12 mg/m3.
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób rozcieńczony 10%)

Wydajność teoretyczna

warstwa mokra / pojedyncza

teoretyczna grubość warstwy suchej

 

 135 g/m2

40 µm

9 - 10 m2/l


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Rozcieńczalnik 1035 i 1033
Stosunek mieszania Farba 100 części obj. 007 5898
Utwardzacz 10 części obj. 006 2098
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

18 - 23 s

Natrysk hydrodynamiczny

25 - 30 s

Powlekanie przez polewanie

40 - 50 s

Żywotność mieszanki (+23°C) 24 godziny.
Czasy schnięcia

(110 - 120 g/m2)

50 ºC

70 ºC

IRM

Suchość do szlifowania

30 - 40 min

20 - 30 min

2 - 3 min

Temperatura składowania poniżej 35˚C.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 43 % obj. 62 % wag.
Gęstość 1.3 kg/litr
Kod produktu 007 5898

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Malowanie Farbę dokładnie wymieszać przed malowaniem. Dodać 10 % obj. utwardzacza 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości. Do mieszania składników nie stosować żelaznych pojemników, ale pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
W przypadku gdy mieszanina farby z utwardzaczem będzie używana w następnym dniu, należy ją zmieszać z co najmniej taka samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1035 lub 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 480 g/litr farby.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 20% obj.) wynosi 562 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć