OPIS PRODUKTU
-

Temalac MP 30

 
Temalac-MP-30
RODZAJ Schnąca oksydacyjnie, jednoskładnikowa farba do wymalowań renowacyjnych, pigmentowana antykorozyjnie.
OPIS Produkt o wysokiej zawartości części stałych do wymalowań renowacyjnych na powierzchnie stalowe, ocynkowane i aluminiowe. 
Przykłady zastosowania Zalecana do wymalowań w terenie i napraw powierzchni pokrytych systemami alkidowymi.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA, SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

100 µm

10.0 m2/l

80 µm

130 µm

7.5 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1050 i 1018
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 60 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

3 h

2 h

1 h

Suchość dotykowa

6 h

3 h

2 h

Ponowne malowanie

48 h

24 h

24 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Gęstość 1,5 kg / l
Kod produktu seria 616

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2. Przy niewielkich zaprawkach ręczne lub mechaniczne oczyszczenie do stopnia St2 (ISO 8501-1)

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU (SaS, SFS 5873). Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatowić powierzchnię przy pomocy obróbki strumieniowo-ściernej lub ewentualnie zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU (SaS, SFS 5873)., spłukać dokładnie wodą i wysuszyć.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMAPRIME EE, TEMALAC MP MIO, TEMALAC MP 30.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC MP 30, TEMALAC MP MIO
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 15%.
Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,013 - 0,015”, ciśnienie w dyszy min.180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1050.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 340 g/litr.
Max.zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 15% obj.) 395 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć