Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinjasol Lasur

Preparat dekoracyjno-impregnujący z dodatkiem wosku do malowania drewna na zewnątrz pomieszczeń.

Tool: sprayTool: brush

System skutecznej ochrony przed ogniem

Wraz z wielofunkcyjnym produktem FOBOS® M-4, Pinjasol Lasur tworzy certyfikowany system do skutecznej ochrony przed ogniem, który posiada najwyższą klasę nierozprzestrzeniania się ognia (NRO) dla drewnianych elementów budowlanych.  System polecany jest do zewnętrznych drewnianych konstrukcji, szczególnie do elewacji.Certyfikowany system ochrony przed ogniem

Tikkurila Pinjasol Lasur
Tikkurila Pinjasol Lasur-system dekoracji drewna i ochrony przed ogniem

Tikkurila Pinjasol Lasur i Fobos® M-4 tworzą certyfikowany system dekoracji drewna i ochrony przed ogniem.

Digipaper: Tikkurila Pinjasol Lasur Tikkurila Pinjasol Lasur - certyfikat ITB

Kompleksowa ochrona

Pinjasol Lasur wnika głęboko w strukturę drewna i dlatego skutecznie chroni powierzchnię przed opadami, wilgocią, różnicami temperatur, promienowaniem UV.  Dzięki zawartości mikronizowanego wosku, powłoka wykazuje podwyższoną odporność na zarysowania i ścieralność.

Łatwa aplikacja

Pinjasol Lasur to produkt o właściwościach tisotropowych, łatwo się rozprowadza, nie kapie, nie tworzy zacieków.


Pinjasol Lasur może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
15.06.2011

Pinjasol Lasur

 
Pinjasol-Lasur
RODZAJ Preparat dekoracyjno-impregnujący z dodatkiem wosku do malowania drewna eksponowanego na zewnątrz pomieszczeń.
OPIS Produkt o właściwościach tiksotropowych, łatwo się rozprowadza, nie kapie, nie tworzy zacieków.  Podwyższona odporność na zarysowania i ścieralność dzięki zawartości mikronizowanego wosku.  Nie wymaga nakładania warstwy podkładowej - głęboko penetruje drewno.  Zabezpiecza przed warunkami atmosferycznymi takimi jak: opady, wilgoć, różnice temperatur, promieniowanie UV. 
Przykłady zastosowania Zalecany do stosowania na ogrodzenia, okna, balustrady, meble ogrodowe, altany, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Podkreśla naturalne drewno i strukturę drewna.
Dostepny w szerokiej gamie atrkacyjnych i trwałych kolorów.
Karty kolorów Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes. Ostateczny odcień będzie uzależniony od gatunku drewna oraz pierwotnego koloru podłoża.
Stopień połysku Mat
Wydajność Do 18m ² /l – przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura, porowatość, zawartość wilgoci w podłożu, itp.
Nakładanie

Pędzel, natrysk. Dopuszcza się również aplikację wałkiem, pod warunkiem, że pierwsza warstwa zostanie naniesiona pędzlem – malowanie pędzlem zapewni dokładniejsze pokrycie malowanej powierzchni, co jest ważne szczególnie w przypadku nowych elementów drewnianych.

Czasy schnięcia W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% - pyłosuchość po upływie kilku godzin(zależnie od koloru); nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.
Zawartość części stałych Ok. 23% obj. w zależności od koloru
Ok. 27% wag. w zależności od koloru
Gęstość Ok. 0,91 kg/l w zależności od koloru
Kod produktu B6839059

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wszystkie malowane powierzchnie powinny być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powietrza powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie Surowe oraz nieprzetworzone drewno należy oczyścić, osuszyć, usunąć wszelkie plamy z oleju lub wosku. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Wcześniej bejcowane, istniejące, połyskliwe powłoki i podłoża dokładnie zmatowić w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji preparatu przez podłoże. W razie konieczności usunąć całkowicie istniejącą powłokę. Należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem podczas aplikacji. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Malowanie Pędzel, natrysk. Dopuszcza się również aplikację wałkiem, pod warunkiem, że pierwsza warstwa zostanie naniesiona pędzlem – malowanie pędzlem zapewni dokładniejsze pokrycie malowanej powierzchni, co jest ważne szczególnie w przypadku nowych elementów drewnianych.
Natrysk hydrodynamiczny: dysza 0, 15 – 0, 19; ciśnienie 150-180 bar.
Wyrób należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Aplikować za pomocą pędzla, natrysku lub wałka (zgodnie z zastrzeżeniem dotyczącym aplikacji wałkiem). Nakładać na całej powierzchni wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia i pęknięcia oraz stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę. Poleca się nakładać 2 warstwy wyrobu, dzięki czemu uzyskujemy mocniejszą powłokę i intensywny kolor w odstępie 24 godzin od pierwszej warstwy.
Nie nakładać na powierzchnie typu podłogi, schody itp.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik: benzyna lakiernicza.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. –700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu.
 
-


Wróć