Tikkurila Pinjasol Lasur
Tikkurila Pinjasol Lasur-system dekoracji drewna i ochrony przed ogniem

Tikkurila Pinjasol Lasur i Fobos® M-4 tworzą certyfikowany system dekoracji drewna i ochrony przed ogniem.

Digipaper: Tikkurila Pinjasol Lasur Tikkurila Pinjasol Lasur - certyfikat ITB