OPIS PRODUKTU
30.09.2016

Temadur 90

 
Temadur 90
RODZAJ Dwuskładnikowa, połyskowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Zalecana jako połyskowa nawierzchnia w systemach epoksydowych i poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.
Trwała, niekredująca farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
W przypadku stosowania na wewnętrznych powierzchniach drewnianych, zobacz 'Wskazówki dotyczące stosowania TEMADUR 90 z utwardzaczem 008 7596'.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

 75 µm

13.7 m2/l


Wydajność praktyczna zależy metody aplikacji, warunków malowania, od kształtu i chropowatości
powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048, 1067 i 1061
Stosunek mieszania Żywica 5 części objętościowo 115-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7590 - utwardzacz standardowy

Żywica 6 części objętościowo 115-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7594 – utwardzacz dedykowany do elektrostatyki, dający wyższy połysk, zalecany w przypadku ryzyka wystąpienia przegrubień

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, konwencjonalny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia

DFT 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

45 min

30 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa, po

12 godz.

8 godz.

4 godz.

2½ godz.

Kolejne malowanie, po

brak ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
68 ± 2 % wag.
Gęstość 1.2 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 115

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu(ISO 12944-4).
Rozcieńczanie Thinner 1048 lub 1067.
Do natrysku konwencjonalnego również Thinner 1061 (szybki).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT PM PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMAPRIME GF, TEMADUR 20, TEMADUR PRIMER, TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMADUR i TEMATHANE.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, konwencjonalny lub pędzel. Aby uzyskać wysoką jakość wykończenia powłoki zaleca się w pierwszej kolejności nałożenie cienkiej warstwy powłoki tzw. ”mist coat”. Następnie należy pozwolić odparować rozcieńczalnikom przez 5 do 30 min. przed nałożeniem właściwej powłoki. W zależności od techniki nakładania oraz temperatury składników (bazy, utwardzacza, rozcieńczalnika), farba może być rozcieńczona w granicach 10 - 22% do lepkości 20 - 25s DIN4. Dysza urządzenia o średnicy 0,011 - 0,013”,ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048, 1067 lub Thinner 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) do 420 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 22% obj.) 495 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć