OPIS PRODUKTU
25.06.2015

Fontefloor EP 100

 
Fontefloor EP 100
RODZAJ Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa.
OPIS Stosowana do malowania nowych i starych oraz wcześniej wymalowanych powierzchni betonowych.  Zalecana również do malowania betonowych ścian.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania posadzek betonowych eksploatowanych w obiektach przemysłowych narażonych na umiarkowane obciążenia chemiczne i mechaniczne, magazynach, warsztatach naprawczych, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Fontefloor EP 100 należy do klasy emisji M1 dla materiałów budowlanych.
Kolory Barwienie w systemie Avatint.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Stopień połysku Połyskowy
Klasa emisji materiału budowlanego M1
Wydajność Gruntowanie                       5 - 7m2/l
Warstwa nawierzchniowa     7 - 10 m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości powierzchni malowanej i techniki nakładania.

Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Baza 3 części objętościowo 35V seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4571
Nakładanie Rakla lub wałek, natrysk hydrodynamiczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 50 minut (po zmieszaniu).
Żywotność mieszanki Ok. 50 minut (po zmieszaniu).
Czasy schnięcia Pyłosuchość po 6 godz.
Ponowne malowanie po 16 godz.
Pełne utwardzenie po 7 dniach

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

Zawartość części stałych ok. 58% obj.
Gęstość 1.3 kg / l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 70%. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i materiału nie powinna być niższa od + 15 °C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.
Przygotowanie Nowy beton: Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasowe (kwasem solnym). Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4 (stężony kwas solny:woda). Powierzchnię spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany: Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy urządzenia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania używać FONTEFLOOR EP 100 rozcieńczonego 25% wodą. Należy pamiętać o dobrym wymieszaniu materiału. Wylać rozcieńczoną mieszaninę na podłoże i rozprowadzić gumową raklą oraz wyrównać wałkiem.
Malowanie ubytków Ubytki i peknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego FONTEFLOOR EP PRIMER i suchego, czystego piasku. Stosunek mieszania np.: 1 część obj. mieszaniny gruntu i 1-2 części obj. piasku o grubości ziarna 0,1 - 0,6 mm. Przed nałożeniem powłoki końcowej, zaprawki należy zeszlifować.

Uwaga! Posadzki betonowe muszą być zawsze zagruntowane przed naprawą uszkodzeń (zaprawki).
Rozcieńczanie Woda.
Malowanie Nałożenie warstwy wierzchniej przeprowadzić w czasie 16 godz. po zagruntowaniu. Po przerwie dłuższej niż 48 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Farbę można rozcieńczyć wodą 25%. Wylać mieszaninę na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem.

Malowanie ścian: używać FONTEFLOOR EP 100 rozcieńczonego 5 - 10% wodą. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,013" - 0,017", ciśnienie w dyszy 160 - 180 bar.
Mieszanie składników Osobno wymieszać żywicę i utwardzacz. Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie przez co najmniej 3 - 5 min. przy użyciu niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne schnięcie, osłabienie własności materiału i podważenie celowości przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Woda. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (Kat A/j) 140 g/l (2010)
Fontefloor EP 100: maks. LZO ˂ 140 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZ CE Fontefloor EP 100
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla podkładów podłogowych. Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d i 1f znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
14
Deklaracja: TIK-035V-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa I, SD < 5 m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
Bfl-s1


Wróć