Odkształcanie powłoki pod naciskiem

Na powierzchni powłoki pozostaje odciśnięty ślad po postawionym przedmiocie.

Możliwe przyczyny

  • Nałożono zbyt grubą warstwę produktu; w efekcie wydłużył się czas utwardzenia powłoki. 

Postępowanie

Należy przestrzegać informacji dotyczących czasu schnięcia oraz wskazówek nt. ilości i grubości nanoszonych warstw. 

Należy również pamiętać, iż w niskich temperaturach, w warunkach podwyższonej wilgotności czy przy aplikacji grubszej niż zalecana powłoki, czas schnięcia będzie wydłużony.

Zanim nastąpi pełne utwardzenie powłoki, nie należy jej intensywnie użytkować, a najlepiej w ogóle jej nie ekploatować.

Naprawa

Należy doprowadzić do całkowitego wyschnięcia powłoki.  Następnie przeszlifować okolice, w których wystąpiło odkształcenie, odpylić, jeśli to konieczne- zagruntować niemalowane miejsca i całość powierzchni pomalować.