Pękanie / łuszczenie / odpryskiwanie

Pękanie suchej powłoki farby.   Z początku widoczne są jedynie cienkie linie spękań, z czasem farba łuszczy się i odpryskuje.

Możliwe przyczyny

  • Nadmierne rozcieńczenie farby.
  • Aplikacja nieodpowiedniej ilości farby (nakładanie zbyt cienkiej lub zbyt grubej warstwy).
  • Niewłaściwe przygotowanie podłoża, np. brak odpylenia.
  • Niewłaściwe łączenie starej powłoki z nową.
  • Zastosowanie farby o nieodpowiedniej, w stosunku do podłoża, przyczepności i elastyczności.
  • Powierzchnia jest zbyt ciepła (np. pracujące grzejniki).
  • Zbyt wiele warstw.
  • Połyskliwe powierzchnie nie zostały zmatowione przed nałożeniem nowej warstwy farby.
  • Malowanie przy zbyt wysokiej / niskiej temperaturze.

Postępowanie

Podstawą jest właściwe przygotowanie podłoża, a więc odtłuszczenie, usunięcie luźnych elementów i odpylenie - najlepiej na mokro.  Jeżeli powierzchnia jest mocno zabrudzona, do mycia należy użyć detergentu TIKKURILA MAALIPESU.  Po użyciu TIKKURILA MAALIPESU należy powierzchnię spłukać dokładnie wodą.  Wybierając produkt musimy go właściwie dopasować do malowanej powierzchni; jeżeli podłoże poddajemy renowacji, to wybór produktu dobieramy do malowanego podłoża i ostatniej warstwy farby, pamiętając o tym, że nie wszystko można ze sobą łączyć (stare farby wapienne i klejowe najlepiej usunąć przed kolejnym malowaniem).  Kolejnym kluczem do sukcesu jest aplikacja farby zgodnie ze wskazówkami producenta zawartymi w karcie technicznej produktu. 

Naprawa

Łuszczące się i spękane elementy należy usunąć mechanicznie.  Powierzchnię przeszlifować w celu wygładzenia, odpylić, - jeśli to konieczne - zagruntować i pomalować zgodnie z powyższymi zaleceniami wybierając odpowiedni produkt do malowanego podłoża.