Pienienie się farby / kraterowanie

Pienienie się farby (obecność pęcherzyków powietrza w farbie) powoduje, że w trakcie nakładania i wysychania, gdy pęcherzyki pękają, powstaje powłoka pełna małych, okrągłych zagłębień (kraterów).

Możliwe przyczyny

  • Zbyt energiczne mieszanie farby.
  • Użycie nieodpowiedniego wałka/pędzla.
  • Nadmierne rozcieńczenie farby.
  • Użycie nieodpowiedniego rozcieńczalnika.

Postępowanie

Każda farba podczas jej nakładania w pewnym stopniu się pieni.  Efekt ten zależy m.in. od czynników takich jak jakość farby, stopień jej rozcieńczenia, rodzaj użytego do apliakcji narzędzia (np. wałek ze zbyt długim włosem).  W celu zminimalizowania tego zjawiska należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dopuszczalnego rozcieńczenia oraz dobrać odpowiednie do malowanej powierzchni narzędzie.  Jeżeli zachodzi konieczność wymieszania farby przed aplikacją nie należy robić tego zbyt energicznie - uchroni nas to przed napowietrzeniem (spienieniem) produktu w puszce.  Jeżeli używamy produktu przygotowanego w sklepie (barwienie i mieszanie), przed rozpoczęciem pracy należy odczekać ok. 1 godziny.  Przez ten czas farba samoistnie odpowietrzy się. 

Naprawa

Przed powtórnym pomalowaniem, powierzchnie z kraterami należy przeszlifować drobnym papierem ściernym.  Potem całość odpylić i pomalować wg powyższych zaleceń dobierając odpowiedni produkt do malowanego podłoża