Ślady po wałku

Niechciane ślady po wałku.

Możliwe przyczyny

  • Niewłaściwe przygotowana lub zanieczyszczona powerzchnia.
  • Nieodpowiednio dobrany, złej jakości wałek.
  • Malowanie niezgodne z zasadą "mokro na mokro".
  • Użycie nadmiernej ilości farby.
  • Zbyt silnie dociskany wałek podczas malowania.

Postępowanie

Podłoże przed malowaniem musi być oczyszczone z brudu, luźnych i odstających elementów.  Ubytki powinny być wyrównane materiałem o podobnej strukturze.  Całą powierzchnię należy zagruntować.

Wałki dobieramy w zależności od rodzaju i chropowatości podłoża np. do ścian i sufitów gładkich stosujemy wałki o długości włosa od 8-12 mm, do chropowatych od 18-22 mm.  Tikkurila Polska rekomenduje używanie wałków firmy Anza.

Sposób malowania powinny być zgodny z poniższymi zasadami:

  •  farbę rozkładamy równomiernie;
  • malujemy dany fragment na "krzyż", a następnie fakturujemy go w jednym kierunku;
  • fragmenty łączymy ze sobą "mokro na mokro";
  • wałek staramy się dociskać równomiernie, podczas malowania mocniej, a fakturowania nieco lżej.

Naprawa

Wadliwe miejsca przeszlifować w celu wyrównania i wygładzenia powierzchni, odpylić, jeśli to konieczne - zagruntować i ostatecznie całą powierzchnię pomalować zgodnie z powyższymi zaleceniami dobierając odpowiedni produkt do malowanego podłoża.