Marszczenie powłoki

Szorstka, pomarszczona powierzchnia.  Zjawisko typowe dla farb olejnych i alkidowych.

Możliwe przyczyny

  • Warstwa wierzchnia schnie za szybko przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych.
  • Nałożona za gruba warstwa farby (najczęściej w przypadku farb rozpuszczalnikowych).
  • Powłoka farby narażona na działanie deszczu, rosy, mgły albo wysokiej wilgotności w trakcie aplikacji lub wysychania.
  • Niska temperatura podczas nakładania i wysychania.
  • Malowanie zanieczyszczonej powierzchni (np. zakurzonej).
  • Zastosowanie złego rozcieńczalnika.
  • Zbyt szybkie nakładanie kolejnej warstwy.

Postępowanie

Chcąc nie dopuścić do marszczenia się farby należy stosować się do zaleceń producenta, związanych z przygotowaniem podłoża (musi być ono suche, odtłuszczone i odpylone, nie może być nadmiernie nagrzane), warunkami klimatycznymi jakie panują podczas aplikacji oraz w czasie wysychania farby, sposobem przygotowania produktu do malowania oraz warunkami aplikacji (grubość warstwy, czasy wysychania, nakładanie kolejnej warstwy, ochrona w czasie wysychania).

Naprawa

Zmarszczoną powłokę farby należy usunąć mechanicznie poprzez zeskrobanie lub zeszlifowanie, następnie całe podłoże należy odpylić, wypełnić ubytki, jeszcze raz odpylić, zagruntować dobierając właściwy grunt do podłoża i farby nawierzchniowej, a następnie całość powierzchni pomalować farbą nawierzchniową.