Matowienie/Płowienie powierzchni drewnianych

Na powłoce farby występują białe zamglenia.

Możliwe przyczyny

  • Kondensacja rosy lub opad atmosferyczny pojawiający się na świeżo pomalowanej powierzchni.
  • Wysoka wilgotność podczas malowania albo suszenia powierzchni.
  • Naturalne starzenie się farby.
  • Farba niewłaściwie dobrana do warunków użytkowania.

Postępowanie

Niewłaściwie dobrana farba względem warunków użytkowania może powodować, iż powłoka utraci swój połysk lub kolor.  Takie zjawisko związane jest z oddziaływaniem promieniowania UV, które destrukcyjnie wpływa na zastosowany produkt. Produkty źle dobrane, słabsze będą wykazywały mniejszą odporność na tego typu oddziaływania. 

Innym powodem wystąpienia podobnych problemów mogą być opady atmosferyczne (deszcz) lub osadzająca się rosa.  Świeżo nałożoną farbę należy zabezpieczyć przed kontaktem z wilgocią, aż do jej pełnego utwardzenia, które najczęściej następuje w czasie od kilku do kilkudziesięciu godzin od wymalowania.

Naprawa

Powierzchnię należy oczyścić, odtłuścić, jeśli to konieczne - zmatowić, a następnie całość ponownie przemalować dobierając właściwy produkt do malowanej powierzchni i otaczających ją warunków (jeśli przyczyną była słabej/niewystarczającej jakości farba należy dobrać inną o lepszych parametrach).