Niejednolita struktura

Farba po wyschnięciu nie stanowi gładkiej powłoki, widoczne są szpecące ślady pędzla; nierówna struktura malowanego podłoża.

Możliwe przyczyny

  • Nieodpowiednie przygotowanie podłoża.
  • Próby poprawiania częściowo wyschniętych, wcześniej pomalowanych fragmentów powierzchni.
  • Użycie nieodpowiedniego rodzaju wałka (nieodpowiednia długość włosia) lub pędzla.
  • Nałożenie zbyt dużej lub zbyt małej ilości farby.
  • Podczas malowania było zbyt ciepło lub powietrze było zbyt suche.

Postępowanie

Podłoże należy tak przygotować, aby jego struktura była jednolita, a więc wypełnienie ubytków powinno być wykonane z materiału o podobnej strukturze względem reszty podłoża. 

Następnie należy dobrać odpowiednie narzędzia w zależności do rodzaju farby i malowanego podłoża. 

Samo malowanie musimy wynonać zgodnie ze sztuką.  Podstawowa zasada jest taka, że po nałożeniu farby na dany fragment malowanej powierzchni, należy ją rozprowadzić, a następnie wygładzić, w celu ujednolicenia jej struktury. 

Fragmenty łączymy między sobą metodą "mokro na mokro".  Większe powierzchnie malujemy zespołowo stosując się do zasad pracy równomiernej.  Malujemy w warunkach wilgotnościowo-cieplnych niewykraczających poza zalecane przez producenta.

Naprawa

Źle przygotowane podłoże musimy przygotować jeszcze raz usuwając wadliwą warstwę, a następnie nałożyć właściwą o strukturze zbliżonej do reszty. 

Miejsca, w których występują ślady po pędzlu, wałku lub zgrubienia, zacieki powstałe w wyniku nałożenia zbyt dużej ilości farby należy przeszlifować, odpylić i - jeśli to konieczne - zagruntować.  

Następnie całość powierzchni należy pomalować farbą nawierzchniową stosując się po powyższych zasad.