Niejednolity kolor

Niezamierzony, niejednolity kolor pomalowanej powierzchni.

Możliwe przyczyny

  • Malowanie tą sama farbą pochodzącą z różnych partii produkcyjnych.
  • Malowanie różnymi rodzajami narzędzi na jednej powierzchni, np. dwoma wałkami o różnej długości włosia, wałkiem, pędzlem, itp.
  • Malowanie tej samej powierzchni o różnej strukturze, np. ubytki zostały wykonane z odmiennego materiału.

Postępowanie

Do malowania należy stosować farby pochodzące z jednej partii produkcyjnej (informację tę znajdziemy na opakowaniu).  Jeśli nie ma takiej możliwości, warto wszystkie zakupione farby jednego rodzaju i w tym samym kolorze wymieszać ze sobą, tak, aby malowana powierzchnia/pomieszczenie wykonane zostało farba jednorodną.

Do malowania należy używać tych samych narzędzi o różnej wielkości, np. dwa rodzaje tego samego wałka; do powierzchni zasadniczych i do odcięć - różnej wielkości pędzli.  Wówczas struktura nałożonej farby będzie taka sama w każdym miejscu.

Do wypełnienia ubytków warto zastosować materiał zbliżony do tego, jaki został użyty do konstrukcji podłoża.  Wówczas takie miejsca będą o wiele mniej widoczne.

Naprawa

Powierzchnię, na której występują wady przeszlifować drobnym papierem ściernym, odpylić i - jeśli to konieczne - zagruntować.  Następnie należy powierzchnię pomalować wg powyższych zaleceń tą samą farbą lub, jeśli nie spełnia ona naszych oczekiwań, dobrać inny, odpowiedni produkt do malowanego podłoża.