Wykwity solne

Tworzenie się osadów soli, które wymywane są przez wodę z zaprawy albo muru.

Możliwe przyczyny

  • Nieszczelności konstrukcji budynku.
  • Braki konstrukcyjne (np. brak izolacji poziomej fundamentów).
  • Nieodpowiednie przygotowanie powierzchni.
  • Zbyt wczesne nałożenie farby (bez sezonowania podłoża).

Postępowanie

Jeżeli przyczyną są nieszczelności konstrukcji budynku, należy wyeliminować ich źródło w myśl zasady, że najpierw musimy naprawić przyczynę powstania problemu, a dopiero potem skutek. 

Następnie usuwamy, najlepiej mechanicznie, powstałe wykwity, osuszamy powierzchnię i przystępujemy do malowania.  Samo malowanie najczęściej rozpoczynamy od wykonania warstwy odcinająco - izolującej.  Pamiętajmy, że niedokładne usunięcie wykwitów, brak usunięcia źródła zawilgocenia malowanej przegrody będzie powodem powrotu wykwitów.

Wykwity solne mogą również powstawać w momencie malowania niewysezonowanego podłoża, czyli podłoża zawierającego nadmiar wilgoci konstrukcyjnej np. tynki cementowo wapienne.  Beton powinien być sezonowany przed malowaniem min. 4 tygodnie.

Naprawa

Jeżeli przyczyną są nieszczelności konstrukcji budynku, należy wyeliminować ich źródło.  Wykwity należy usunąć stosując specjalne środki.

Następnie całą powierzchnię należy dokładnie zmyć np. przy użyciu myjek ciśnieniowych i bezwzględnie osuszyć.

Naprawiane podłoże należy przeszlifować w celu wyrównania i wygładzenia, wypełnić ubytki dobierając materiał o podobnej strukturze do tego jaki zastaliśmy, odpylić, jeśli to konieczne - zagruntować.

Następnie całość pomalować zgodnie z powyższymi zaleceniami dobierając odpowiedni produkt do malowanego podłoża.