Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Presto Acrylique

Uszczelniacz akrylowy

Jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca na bazie akrylu.  Wypełnia i minimalizuje powstawanie pęknięć na spoinach i rysach.  Nie przebarwia powłoki malarskiej po malowaniu farbą nawierzchniową. Tworzy spójny zestaw z farbami Tikkurila.

Farba do wnętrzThe paint is suitable for exterior wallsProdukt wodorozcieńczalny

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Tikkurila Presto Acrylique to środek do wypełniania połączeń i pęknięć np. pomiędzy ramami okiennymi i tynkiem lub cegłą, parapetami, listwami przypodłogowymi, ścianami i sufitem. Może być stosowany również na elewację.

Komfort stosowania

Uszczelniacz jest łatwy do zamalowania.  Również jego aplikacja za pomocą pistoletu jest prosta i wygodna. Dodatkowo,  nie emituje uciążliwego zapachu.


Poznaj inne produkty z linii mas szpachlowych Tikkurila

Potrzebujesz profesjonalnej porady?

Skontaktuj się z naszym Doradcą  Technologicznym!

Zapraszamy do kontaktu >>Tikkurila
Opis produktu
25.01.2019
 

Tikkurila Presto Acrylique

Rodzaj
Uszczelniacz akrylowy
Opis
Jednoskładnikowy, elastyczny środek uszczelniający na bazie akrylu. Może być stosowany w budownictwie do wypełnienia połączeń i pęknięć np. pomiędzy ramami okiennymi i tynkiem lub cegłą; parapetami, listwami przypodłogowymi;
ścianami i sufitem. Może być stosowany na elewację, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

• Elastyczny, wypełnia i minimalizuje powstawanie pęknięć na  spoinach, rysach.
• Malowalny, nie przebarwia powłoki malarskiej
• Łatwy w aplikacji za pomocą pistoletu
• Brak uciążliwego zapachu

Przykłady zastosowania
Do szpachlowania powierzchni z betonu i gipsu oraz podobnych powierzchni płyt budowlanych w suchych pomieszczeniach. Odpowiednia do całopowierzchniowego i częściowego szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się również do łączenia płyt gipsowo-kartonowych i taśm uszczelniających.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is suitable for exterior walls Produkt wodorozcieńczalny
Kolory
Biały.
Wydajność

1 opakowanie na 15mb wypełnienia rysy o szerokości 5 mm.

Wielkość opakowań
0,3 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie

Pistolety ręczne lub pneumatyczne.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Pyłosuchość: ok. 30 minut  (przy 23°C i wilgotności względnej 50%)
i Czas utwardzania: ok. 0.5mm/24h (przy 23°C i wilgotności względnej 50%)
Wydłużenie przy zerwaniu
>400% wg ISO 8339

Dane techniczne
  • Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
  • Kożuszenie: ok. 30 minut (przy 23°C i wilgotności względnej 50%)
  • Zdolność ruchu łącza: 12,5%
  • Odporność termiczna po utwardzeniu: od -30°C do +80°C
Gęstość
ok. 1,62 g/m

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Podłoża oczyścić z brudu, pyłu, kurzu i zabrudzeń podobnego typu. Usunąć pozostałości po starych kitach, klejach, farbach i lakierach. Następnie dokładnie odtłuścić (użyć na przykład alkoholu izopropylowego) i wysuszyć. Beton musi być całkowicie utwardzony i wysezonowany przez minimum 28 dni.

Uwaga: Tikkurila Presto Acrylique nie nadaje się do aplikacji sanitarnych lub szklenia. Uszczelniacz nie jest zalecany do PE, PP, PTFE, szkła, kamienia naturalnego i powierzchni bitumicznych.
Nakładanie
Masę nakładać powolnym, jednostajnym ruchem, dokładnie i szczelnie wypełniając całą szczelinę, tak by fuga pozostała wolna od powietrza. Następnie wygładzić szpachelką zwilżoną wodą z mydłem.
Czyszczenie narzędzi
Do czyszczenia świeżych zabrudzeń użyć wody. Po utwardzeniu usuwać mechanicznie.
OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Karta charakterystyki produktu jest dostępna na życzenie Klienta.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura składowania nie powinna być niższa niż +5°C i przekroczyć +25°C.
-


CE
Podłoże: Aluminium i zaprawa M2 bez podkładu

Kity stosowane w połączeniach niestrukturalnych w budynkach do elementów fasad w zastosowaniu zewnętrznym i wewnętrznym.
CE logo
Tikkurila Polska S.A.
Ul. Mościckiego 23
39-200 Dębica
19
Nr TIK-PL\1\PRESTO ACRYLIQUE\2019
EN 15651-1: 2012 : F EXT – INT Klasa: 12,5 P
Reakcja na ogień
Wodoszczelność i gazoszczelność: Klasa E


Trwałość
Spełnia.


Utrata objętości: ≤ 25% Odporność na spływanie: ≤ 5 mm Właciwości adhezji/kohezji określenie właściwości wytrzymałościowych po zanurzeniu w wodzie w 23 st. C - wydłużenie (%): ≥100%