Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Presto LV

Kompatybilne rozwiązanie

Gotowa do użycia, wodorozcieńczalna masa szpachlowa do pomieszczeń wilgotnych, do aplikacji ręcznej pacą.  Tworzy spójny zestaw z farbami Tikkurila.Produkt wodorozcieńczalnyNarzędzie: paca

Odporność na wilgoć

Tikkurila Presto LV doskonale sprawdzi się w kuchni lub łazience. Bardzo dobrze chroni przed wilgocią, tworzy gładką i twardą powierzchnię - jest więc idealna do uszczelniania spoin w wilgotnych pomieszczeniach. 

Komfort pracy

Masa szpachlowa jest łatwa do szlifowania i nie powoduje dużego pylenia.  Lekki materiał wypełniający zastosowany w produkcie sprawia, że szpachlówka jest łatwa w aplikacji.  Lekkość produktu oznacza mniej kilogramów do dźwigania i przenoszenia podczas pracy.

Dobra przyczepność do podłoża

Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością i dobrą przyczepnością do podłoża.


Poznaj inne produkty z linii mas szpachlowych Tikkurila

Potrzebujesz profesjonalnej porady?

Skontaktuj się z naszym Doradcą  Technologicznym!

Zapraszamy do kontaktu >>Tikkurila
Opis produktu
24.11.2015
 

Tikkurila Presto LV

Rodzaj
Szpachlówka do lekko wilgotnych pomieszczeń.
Opis

Tikkurila Presto LV jest gotową do użycia wodorozcieńczalną masą szpachlową do stosowania wewnątrz lekko wilgotnych pomieszczeń. Posiada zdolność wypełniania rys: do 4 mm bez pęknięć. Minimalna kurczliwość i pękanie oraz dobra przyczepność.

Przykłady zastosowania
Ściany i sufity w pomieszczeniach wilgotnych wewnątrz np. łazienek przed malowaniem, mocowaniem elementów wykończeniowych z tworzywa lub płytek ceramicznych. Szczególnie zalecana do stosowania w systemie malowania Tikkurila Luja. Nadaje się do szpachlowania płyt gipsowych, pilśniowych z drewna, betonu i powierzchni gipsowych. Tikkurila Presto LV bardzo dobrze chroni przed wilgocią, tworzy bardzo gładką i twardą powierzchnię i jest idealna do uszczelniania spoin w wilgotnych pomieszczeniach wewnętrznych.

DANE TECHNICZNE
Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: paca
Kolory
Niebiesko-szary.
Wydajność

Średnio 1 m2 z 1l, przy grubości warstwy 1 mm.

Wielkość opakowań
10 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie

Wygładzająca paca (nierdzewna).

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. + 23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%: szlifowanie powierzchni można przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu powierzchni, w normalnych warunkach po 2 - 24 godzinach, w zależności od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej powietrza. Prace wykończeniowe (malowanie, mocowanie elementów wykończeniowych, płytek itp.) wykonywać po całkowitym wysuszeniu powierzchni.
Przyczepność


Zawartość części stałych
61% obj.
Gęstość
1.1 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć zatłuszczenia
i zabrudzenia. Oczyścić szczotką kurz i luźny materiał. Wypełnić powierzchnię używając bezpośrednio Tikkurila Presto LV.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu i dokładnie spłukać wodą. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia przed kolejnym zabiegiem. Usunąć luźne pozostałości farby za pomocą skrobaka i dokładnie przeszlifować mocno błyszczące powierzchnie. Usunąć pył po szlifowaniu. Do nakładania Tikkurila Presto LV używać wygładzającej pacy (nierdzewnej).
Rozcieńczanie
Woda, produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia.
Nakładanie
Tikkurila Presto LV nakładać wygładzającą pacą. Przeszlifować wyschniętą powierzchnię i odpylić. W razie konieczności nałożyć kolejną warstwę.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić produkt przed mrozem. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.
-