OPIS PRODUKTU
31.03.2015

Tikkurila BioRid

 
Tikkurila BioRid_20L
RODZAJ Wodorozcieńczalna farba użytkowa, której powłoka zawierająca mikropory, eliminuje efekt kondensacji wilgoci na pomalowanej powierzchni pozostawiając ją suchą. Zalecana jest na podłoża nowe i uprzednio malowane, gdzie wymagana jest ochrona powłoki przed pleśnią*. (* na zasadzie fizycznych procesów zachodzących w mikroporach)
OPIS Nadaje się do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, laboratoriach, obiektach służby zdrowia, magazynach oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością (np. chlewnie, obory, kurniki itp.).

Przed malowaniem uważnie zapoznaj się z instrukcją aplikacji.
Przykłady zastosowania Produkt można stosować na podłoża betonowe, gipsowe, cegły, tynki mineralne oraz powierzchnie metalowe - po uprzednim przygotowaniu podłoża. Aplikacja na powierzchniach stalowych wymaga podkładu antykorozyjnego Tikkurila Rostex Super Aqua w celu uniknięcia przebarwień lub żółknięcia spowodowanych przez zardzewiałe powierzchnie.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały.
Stopień połysku Pełny mat
Wydajność 1,0 m2/l przy zużyciu 1200 g/m2 do 1,6 m2/l przy zużyciu 750 g/m2, w zależności od rodzaju podłoża.Wielkość opakowań 9l, 18l
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Pędzel i wałek. Nadaje się również do natrysku hydrodynamicznego.
Czasy schnięcia Suchość dotykowa / przemalowanie po upływie 8-12 godz., w zależności od grubości warstwy.


Odporność chemiczna Odporna na działanie detergentów czyszczących.
Zawartość części stałych ok. 30% obj.
ok. 32% wag.
Gęstość ok. 1,2 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Nakładać na suche podłoże, temperatura powietrza i malowanego podłoża przynajmniej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie Nowe podłoża: Usunąć kurz i brud z niemalowanego podłoża. Nierówności i ubytki uzupełnić odpowiednią szpachlówką. Podłoże chłonne zagruntować Tikkurila ProSeal.

Podłoża niemalowane zainfekowane pleśnią: Użyć środka dezynfekującego zgodnie z instrukcją zastosowania. Ubytki i nierówności uzupełnić odpowiednią szpachlówką. Podłoża chłonne zagruntować Tikkurila ProSeal Zastosować Tikkurila BioRid na oczyszczoną powierzchnię w ciągu 24 godz.

Podłoża wcześniej malowane zainfekowane pleśnią: Szpachelką usunąć luźną, łuszczącą farbę. Podłoża połyskliwe zmatowić. Użyć środka dezynfekującego zgodnie z instrukcją zastosowania. Ubytki i nierówności uzupełnić odpowiednią szpachlówką. Podłoża chłonne zagruntować Tikkurila ProSeal. Zastosować Tikkurila BioRid na oczyszczoną powierzchnię w ciągu 24 godz.
Nakładanie Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Produkt jest gotowy do użycia. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą. Aplikować za pomocą pędzla lub wałka,1-2 razy do uzyskania pożądanej grubości.

Uwaga! Podłoża malowane Tikkurila BioRid nie powinny być ponownie pokrywane innym produktem, ponieważ dojdzie do utracenia pożądanych właściwości powłoki.

Czyszczenie narzędzi Usunąć nadmiar farby z narzędzi i przemyć je wodą lub wodą z mydłem.
Konserwacja Unikać czyszczenia pod wysokim ciśnieniem wody.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) (kat A/a) 30g/l (2010)Tikkurila BioRid zawiera LZO poniżej 30gr/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
 
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE Okres ważności: 2 lata. Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem słonecznym. Należy szczelnie zamykać puszkę w przypadku ponownego użycia farby. Otwartej puszki nie należy przechowywać zbyt długo.
-


Wróć