OPIS PRODUKTU
02.03.2015

Tikkurila BioRid Spray

 
Tikkurila BioRid_20L
RODZAJ Wodorozcieńczalna farba użytkowa dedykowana do aplikacji metodą natrysku hydrodynamicznego, której powłoka zawierająca mikropory eliminuje efekt kondensacji wilgoci na pomalowanej powierzchni pozostawiając ją suchą. Zalecana jest na podłoża nowe i uprzednio malowane, gdzie wymagana jest ochrona powłoki przed pleśnią*. (* na zasadzie fizycznych procesów zachodzących w mikroporach)
OPIS Nadaje się do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, laboratoriach, obiektach służby zdrowia, magazynach oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością (np. chlewnie, obory, kurniki itp.).

Przed malowaniem uważnie zapoznaj się z instrukcją aplikacji.
Przykłady zastosowania Produkt można stosować na podłoża betonowe, gipsowe, cegły, tynki mineralne oraz powierzchnie metalowe - po uprzednim przygotowaniu podłoża. Aplikacja na powierzchniach stalowych wymaga podkładu antykorozyjnego Tikkurila Rostex Super Aqua w celu uniknięcia przebarwień lub żółknięcia spowodowanych przez zardzewiałe powierzchnie.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały.
Stopień połysku Pełny mat
Wydajność 1,0 m2/l przy zużyciu 1200 g/m2 do 1,6 m2/l przy zużyciu 750 g/m2, w zależności od rodzaju podłoża.Wielkość opakowań 18l, 100l
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Zalecany natrysk hydrodynamiczny, użyć dyszy rozmiar 0.027"-0.029". Produkt można również aplikować za pomocą pędzla lub wałka.
Czasy schnięcia Suchość dotykowa / przemalowanie po upływie 8-12 godz., w zależności od grubości warstwy.


Odporność chemiczna Odporna na działanie detergentów czyszczących.
Zawartość części stałych ok. 45% obj.
ok. 32% wag.
Gęstość ok. 1,2 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Nakładać na suche podłoże, temperatura powietrza i malowanego podłoża przynajmniej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie Nowe podłoża: Usunąć kurz i brud z niemalowanego podłoża. Nierówności i ubytki uzupełnić odpowiednią szpachlówką. Podłoże chłonne zagruntować Tikkurila ProSeal.

Podłoża niemalowane zainfekowane pleśnią: Użyć środka dezynfekującego zgodnie z instrukcją zastosowania. Ubytki i nierówności uzupełnić odpowiednią szpachlówką. Podłoża chłonne zagruntować Tikkurila ProSeal Zastosować Tikkurila BioRid na oczyszczoną powierzchnię w ciągu 24 godz.

Podłoża wcześniej malowane zainfekowane pleśnią: Szpachelką usunąć luźną, łuszczącą farbę. Podłoża połyskliwe zmatowić. Użyć środka dezynfekującego zgodnie z instrukcją zastosowania. Ubytki i nierówności uzupełnić odpowiednią szpachlówką. Podłoża chłonne zagruntować Tikkurila ProSeal. Zastosować Tikkurila BioRid na oczyszczoną powierzchnię w ciągu 24 godz.
Nakładanie Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Produkt jest gotowy do użycia. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą. Aplikować za pomocą natrysku,1-2 razy do uzyskania pożądanej grubości. Krawędzie mogą być malowane pędzlem.

Uwaga! Podłoża malowane Tikkurila BioRid Spray nie powinny być ponownie pokrywane innym produktem, ponieważ dojdzie do utracenia pożądanych właściwości powłoki.


Czyszczenie narzędzi Usunąć nadmiar farby z narzędzi i przemyć je wodą lub wodą z mydłem.
Konserwacja Unikać czyszczenia pod wysokim ciśnieniem wody.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) (kat A/a) 30g/l (2010)Tikkurila BioRid zawiera LZO < 30gr/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.
 
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE Okres ważności: 2 lata. Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem słonecznym. Należy szczelnie zamykać puszkę w przypadku ponownego użycia farby. Otwartej puszki nie należy przechowywać zbyt długo. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
-


Wróć