Tikkurila Drytech - powłoki użytkowe


Technologia wykorzystująca mikroporowatą strukturę powłoki

Oferujemy branży przemysłowej, profesjonlistom oraz konsumentom innowacyjne i jednocześnie łatwe do stosowania rozwiązania, zapobiegające kondensacji i skraplaniu wody oraz chroniące przed hałasem.
Produkty Tikkurila DryTech są serią farb tworzących unikalne powłoki, wykorzystujące właściwości wyjątkowej technologii opartej o strukturę mikroporów. Mikroprzestrzenie, utworzone w powłoce, mają zdolność do długotrwałego gromadzenia wody w okresie wilgotnym i szybkiego jej odparowywania w okresie suchym. Ponadto, niektóre z powłok mają właściwości wygłuszające oraz zapewniają ograniczoną izolację termiczną.

Struktura mikroporów

Mikroporowata struktura powłoki w powiększeniu 3500 x.

Główne właściwości użytkowe

  • Wchłanianie wilgoci
  • Rozproszenie wilgoci na całej powierzchni powłoki
  • Zerwanie napięcia powierzchniowego wody
  • Szybszy proces odparowywania z większej powierzchni
  • Izolacja

Wszystkie produkty Tikkurila Drytech są wodorozcieńczalne i spełniają europejskie standardy BHP.   Mogą być stosowane zarówno w budynkach mieszkalnych, piwinicach, garażach jak i w obiektach przemysłowych, halach sportowych, magazynach.   Będąc produktami jednoskładnikowymi, są łatwe w aplikacji metodą natryskową, wałkiem lub pędzlem.   Posiadamy w swojej ofercie również wersje produktów na przemysłowe linie produkcyjne.


Produkty Tikkurila DrytechTikkurila Drytech - BioRid

Tikkurila DryTech GrafoTherm & Acoustics
Tikkurila DryTech

Specjalistyczne powłoki ograniczające wilgoć i hałas.

Tikkurila DryTech GrafoTherm & Acoustics
Tikkurila DryTech BioRid
Tikkurila DryTech BioRid

Powłoki zapobiegające kondensacji wilgoci i chroniące przed pleśnią.

Tikkurila DryTech Biorid