Program szkolenia

SZKOLENIE PODSTAWOWE

Dzień 1. - Błędy wykonawcze

1. Prezentacja produktów

 • Prezentacja z omówieniem na podstawie próbek wymalowań
 • Farby do wnętrz - linia Tikkurila Optiva
 • Farby do metalu i drewna - linia Tikkurila Everal
 • Impregnaty do drewna - linia Tikkurila Valtti
 • Ochrona drewna na zewnątrz pomieszczeń

2. Jak uniknąć błędów montażowo-wykonawczych

 • Na podstawie zgłoszeń i innych materiałów omówione zostaną najczęściej         powtarzające się błędy montażowo-wykonawcze

3. Ćwiczenia praktyczne

 • Efekty dekoracyjne - wybrane efekty do wykonania przez uczestników w trakcie dwóch dni szkolenia

4. Prezentacja

 • Profesjonalne narzędzia malarskie marki Anza
 • Pokaz malowania natryskowego


Dzień 2. - Efekty dekoracyjne

1. Efekty dekoracyjne

 • Dokończenie prac z pierwszego dnia

2. Zadanie praktyczne dla uczestników

 • Przedstawienie przez Organizatora wybranego problemu technicznego
 • Propozycja rozwiązania od uczestników
 • Omówienie trafności zaproponowanych rozwiązań

3. Rozdanie certyfikatów