Wałek do malowania mebli

Do uzyskiwania gładkich powierzchni.