Tikkurila
Opis produktu
23.03.2015
 

Tikkurila Duett - klej

Rodzaj
Klej do mocowania tapet.
Opis


Przykłady zastosowania
-

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: wałek
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6
m2/l
Kolory
Bezbarwny.
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność
5-6 m²/l.
Wielkość opakowań
3 l.
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Wałek, pędzel.
Zawartość części stałych
Ok.13% (objętościowo).
Gęstość
Ok. 1,02 kg/l, ISO 2811.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego. Otwartą puszkę należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Dokładnie zamknąć pokrywę w celu ponownego użycia.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Malowana powierzchnia musi być czysta i sucha, temperatura przynajmniej +15 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 85%. Przed aplikacją tapeta i klej powinny być ogrzane do normalnej temperatury powietrza w pomieszczeniu.
Przygotowanie
Z powierzchni usunąć luźne części tapety lub łuszczącą się farbę, a także stare tapety posiadające strukturę lub plastikową warstwę powierzchni tapet winylowych. Wypełnić wszystkie nierówne obszary odpowiednią szpachlówka. Powierzchnie porowate zagruntować Tikkurila Optiva Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane umyć detergentem Tikkurila Maalipesu (rozcieńczonym wg instrukcji), następnie spłukać wodą.
Rozcieńczanie
Rozcieńczać za pomocą wody.
Tapetowanie
Nanieść klej na ścianę za pomocą wałka, obejmując równowartość 1,5-2,5 długości tapety na raz, dociskając za pomocą plastikowej pacy od środka w kierunku krawędzi, w celu usunięcia pęcherzyków powietrza.

Za pomocą wilgotnej gąbki natychmiast usunąć nadmiar kleju z łączeń.
Czyszczenie narzędzi
Usunąć nadmiar kleju z narzędzi i przemyć je wodą lub wodą z mydłem.
Instukcje dot. konserwacji
Wytrzeć plamy szmatką zwilżoną w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem czyszczącym. Spłukać dokładnie i wytrzeć powierzchnię do sucha. Unikać kontaktu wody w okolicach łączeń.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego. Otwartą puszkę należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Dokładnie zamknąć pokrywę w celu ponownego użycia.
-