Składniki systemu barwienia

Współczesne systemy barwienia farb oparte są na składnikach, które by osiągnąć wysokiej jakości wynik końcowy, muszą zostać dobrze dobrane. Podstawową zasadą systemu barwienia farb jest zachowanie kontroli nad wszystkimi składnikami – pozwala to otrzymać właściwy produkt końcowy czyli wybrany kolor farby w puszce.

Farby bazowe

Prawie wszystkie farby, wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe, mogą być barwione wysokiej jakości kolorantami, co nie wpływa niekorzystnie na właściwości powłoki. Farby bazowe muszą być dokładnie dobrane i kontrolowane tak, by kolor ostateczny był zgodny ze wzorcem.

Dla współczesnych firm farbiarskich, które nauczyły się zasad procesu technologicznego i się do nich stosują, jest to prosta operacja. Dostawcy surowców także muszą dostosować się do uzgodnień dotyczących specyfikacji jakości produktu.

Koloranty

Koloranty to koncentraty w płynie, których barwa oraz intensywność mogą być kontrolowane. Aby kolor był powtarzalny, najważniejsze jest zachowanie jednolitej jakości kolorantów.

Pigmenty wykorzystywane do systemu barwienia muszą być staranie wyselekcjonowane, nie tylko pod względem ich właściwości, ale także mając na uwadze stabilność złóż i ich dostępność przez długi okres czasu. Musimy być w stanie zaproponować Klientowi i wyprodukować farbę zabarwiając ją na ten sam kolor ale o różnej intensywności, poczynając od pastelowych odcieni po bardzo głębokie barwy. Pigmenty muszą być odporne na warunki w jakich farba jest nakładana oraz powinny mieć odpowiednią wytrzymałość na warunki atmosferyczne.

Receptura koloru oraz oprogramowanie do mieszania farb

Barwienie farb to odpowiedź na rosnące wymagania klientów, którzy wciąż domagają się nowych kolorów. Aby dopasować wszystkie kolory, konieczne jest opracowanie niezawodnych receptur. Opracowując takie receptury należy mieć na uwadze nie tylko zgodność koloru ale także jego właściwości techniczne jak i ekonomiczne. Spełnienie tych wymagań, jest możliwe dzięki umiejętnemu korzystaniu z oprogramowania do dobierania kolorów.

Dozowniki

Produkcja kolorowych farb polega na dodawaniu do farby bazowej kolorantów, w proporcjach określonych we wcześniej opracowanej recepturze. Zazwyczaj tę funkcję spełnia wolumetryczny dozownik, który może być sterowany albo ręcznie albo automatycznie. Do mieszania dużych ilości farb można wykorzystać dostępny sprzęt sterowany komputerowo.

Cechą wspólną wszystkich tych maszyn jest zdolność do dokładanego dozowania małej ilości kolorantów oraz do produkcji koloru o doskonałej powtarzalności. Najmniejsza ilość kolorantu, jaka może zostać wydana przez dozownik to ułamek mililitra. Nawet tak małe ilości muszą być bardzo dokładnie dozowane, co sprawia, że zarówno sprzęt jak i koloranty muszą spełniać wysokie wymagania.

Mixery - sprzęt do mieszania

Po dodaniu kolorantu, składniki muszą zostać dokładnie wymieszane w mikserze tak, by tworzyły jednorodną farbę gotową do użycia. Cały proces może trwać zaledwie kilka minut. Tikkurila stosuje miksery żyroskopowe, działających na zasadzie karuzeli albo shakery.

Systemy barwienia farb są proste w użyciu i w utrzymaniu. Można je zainstalować w miejscu, które jest malowane lub też, i jest to częstsze, u producenta lub sprzedawcy farb.