Kontakt

Główna siedziba:

Tikkurila Polska S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23
39-200 Dębica
Tel. +48 14 680 56 00
Fax +48 14 680 56 01
tikkurilapolska@tikkurila.com

Biuro Handlowe

Tikkurila Polska S.A.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa
Tel. +48 22 310 95 00
Fax +48 22 310 95 75
tikkurilapolska@tikkurila.com

Biuro Handlowe

Tikkurila Polska S.A.
ul. Storrady Świętosławy 1A
71-602 Szczecin

Fax +48 14 680 56 01
tikkurilapolska@tikkurila.com