Folia malarska

Do zabezpieczenia przed zabrudzeniem farbą.