Elewacje - cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe, silikonowe, silikatowe

Elewacja mineralna-czyszczenie

1. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem.

Narzędzia:

 
 
 

Produkty:

Elewacja mineralna-szpachlowanie

2. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Proponowany produkt: uszczelniacz Tikkurila Finngard PU-SEAL 25

Narzędzia:

 
Elewacja mineralna-gruntowanie

3. Zagruntować całą powierzchnię. Można użyć gruntu transparentnego lub farby gruntującej. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranej farby nawierzchniowej. Rekomendowany podkład dla danej farby nawierzchniowej podany jest w karcie technicznej produktu. Należy stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.

Narzędzia:

 
 
Elewacja mineralna-aplikacja

4. Pomalować całość farbą nawierzchniową. Nałożyć zalecaną ilość warstw farby nawierzchniowej. Zachować wymagane odstępy czasowe między kolejnymi warstwami farby. Stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

 
Czyszczenie narzędzi

5. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Elewacja przeznaczona do malowania musi być sucha.  Świeże podłoża sezonować min. 4 tygodnie.  Wilgotność malowanej powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości. 
  • Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C.  Idealne warunki do malowania to temperatura 15°C - 20°C, wilgotność względna ok. 50%.
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni.  Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem.  Szczególnie przy malowaniu agregatem elementy nieprzeznaczone do malowania należy zdemontować.   Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć używając czystej wody.  Jest to szczególnie ważne w przypadku farb silikatowych, których usunięcie z zachlapanych miejsc jest wyjątkowo trudne, bowiem nieusunięta farba wchodzi w trwałe reakcje np. ze szkłem.
  • Malowanie elewacji należy zaplanować w taki sposób, aby uniknąć ekspozycji malowanej powierzchni na silne oddziaływanie promieni słonecznych.  Dlatego warto ustalić, które ściany o w jakiej porze dnia podlegają najsilniejszemu nasłonecznieniu.  Można też zastosować siatki ochronne na rusztowaniach.
  • Prace  malarskie wykonywane w danym dniu należy zakończyć odpowiednio wcześnie, tak by uniknąć osiadania rosy na świeżo pomalowanej powłoce.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami np. krawędzie ściany, gzymsy, pilastry.