Mała architektura ogrodowa

Meble ogrodowe - Czyszczenie

1. Oczyścić powierzchnię drewna z brudu, kurzu oraz luźnego materiału. Usunąć wszelkie plamy z oleju, itp. powstałe podczas obróbki drewna. Proponowane produkty: środek do czyszczenia drewna.

Narzędzia:

 
 
Meble ogrodowe - szpachlowanie drewna

2. Wypełnić wszystkie ubytki szpachlą do drewna. Pamiętaj, aby zapoznać się z kartą techniczną produktu. Proponowane produkty: szpachla do drewna.

Narzędzia:

 
Meble ogrodowe - szlifowanie zaszpachlowanego drewna

3. Zaszpachlowane miejsca zeszlifować papierem ściernym (aby usunąć nadmierną warstwę szpachli). Usunąć powstały kurz i pył.

Narzędzia:

 
 
 
Meble ogrodowe - gruntowanie

4. Zagruntuj całą powierzchnię. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranego produktu nawierzchniowego. Rekomendowany rodzaj podkładu dla danego produktu nawierzchniowego znajduje się w karcie technicznej produktu. Należy stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.

Narzędzia:

 
 
Meble ogrodowe - malowanie

5. Po zagruntowaniu pomalować całość produktem nawierzchniowym. Nałożyć zalecaną ilość warstw produktu nawierzchniowego. Należy zachować wymagane odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi warstwami. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu. Proponowane produkty: - jeżeli chcemy utrzymać naturalny wygląd drewna, należy użyć oleju, który pogłębia i podkreśla naturalną barwę i rysunek drewna: Tikkurila Valtti Wood Oil Akva, Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil; - jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię matową należy zastosować: IMPREGNATY: Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Color Aqua, Tikkurila Valtti Akvacolor, Tikkurila Valtti Complete, Tikkurila Valtti Expert, Tikkurila Valtti Opaque (produkt kryjący, tworzący film na drewnie); - jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię w połysku należy zastosować: Tikkurila Valtti Color Extra - jeżeli chcemy uzyskać powłokę kryjącą, tworzącą film na drewnie należy zastosować: Tikkurila Everal Aqua Matt [10], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], Tikkurila Everal Aqua Gloss [80], Tikkurila Everal Matt [10], Tikkurila Everal Semi Matt [30], Tikkurila Everal Semi Gloss [70], Tikkurila Everal High Gloss [90], Tikkurila Miranol.

Narzędzia:

 
 
Czyszczenie narzędzi

6. Narzędzia czyścić zgodnie z wytycznymi na etykiecie lub w karcie technicznej produktu.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20%.
  • Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny być prowadzone w zakresie temperatur od +8°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
  • W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półtransparentnymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby naniesionych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną na niewielkiej powierzchni.
  • Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie sfazować wszystkie ostre krawędzie  za pomocą np. papieru ściernego.
  • Wybór produktu uzależniony jest od naszych potrzeb pod względem:

         - wizualnym - stopień połysku, produkt transparentny, półtransparentny, kryjący

         - technologicznym - wodorozcieńczalny, rozpuszczalnikowy.

  • Można zastosować dwa warianty malowania nawierzchniowego w przypadku używania produktów półtransparentnych/impregnatów (dotyczy produktów Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti Complete, Tikkurila Valtti Color Extra,  Tikkurila Valtti Wood Oil Akva, Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil):
- dwa razy produkt barwiony - uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru;
- pierwsza warstwa - produkt zabarwiony, następnie w celu wzmocnienia trwałości koloru i impregnacji jako drugą warstwę stosujemy produkt bezbarwny.  Jeżeli jednak wymalowanie pierwszej warstwy będzie niejednolite kolorystycznie - czego powodem najczęściej jest niejednolita struktura drewna (sęki, miejsca szorstkie, itp.) - i w związku z tym nieakceptowalne, to wówczas należy drugą warstwę nanieść również w kolorze w celu wyrównania koloru na całej malowanej powierzchni.
  • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.
  • Malować pędzlem, metodą natryskową wzdłuż włókien element po elemencie, stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.
  • Nakładać dwie warstwy produktu nawierzchniowego.
  • Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i pierwotnego koloru podłoża.