Meble drewniane - lakier

Meble-drewnianie-usuwanie zanieczyszczeń

1. Usunąć kurz, brud, plamy, sęki i inne luźne elementy z malowanej powierzchni.

Narzędzia:

 
 
Meble-drewniane-szpachlowanie__

2. Uzupełnić ubytki stosując odpowiednio dobrany materiał. Rekomendowane produkty: - dla farb rozpuszczalnikowych: uniwersalna szpachlówka do drewna; - dla farb wodorozcieńczalnych: Tikkurila Spakkeli Wood Putty

Narzędzia:

 

Produkty:

Meble-drewniane-podkład

3. Przygotować całą powierzchnię do malowania. Sposób przygotowania uzależniony jest od wybranego lakieru nawierzchniowego. W przypadku stosowania lakierów wodnych powierzchnię surowego drewna należy zwilżyć czystą wodą w celu odsłonięcia luźnych włókien, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym. W przypadku lakierów rozpuszczalnikowych do zagruntowania stosować rozcieńczony lakier 20 - 30% rozpuszczalnika. Rekomendowany sposób przygotowania podłoża dla danej farby nawierzchniowej znajduje się w karcie technicznej produktu. Należy stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.

Narzędzia:

 
Meble-drewniane-lakier-nawierzchniowy

4. Pomalować całość lakierem. Nałożyć zalecaną ilość warstw lakieru. Zachować wymagane odstępy czasowe między kolejnymi warstwami. Stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
Czyszczenie narzędzi po malowaniu

5. Narzędzia należy czyścić wodą - w przypadku zastosowania lakieru wodorozcieńczalnego Tikkurila Kiva Interior Lacquer lub rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 w przypadku zastosowania lakieru Tikkurila Unica Super Lacquer.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche, a wilgotność malowanych drewnianych powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości.
  • Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C. Idealne warunki do malowania to: temperatura 15 - 20°C wilgotność względna ok. 50%.
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością lakieru z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
  • Lakier nakładać wzdłuż słojów drewna.
  • Lakiery – wykorzystujemy do malowania drewna i elementów drewnopochodnych w sposób bezbarwny lub półtransparentny nadając malowanemu drewnu określoną barwę i jednocześnie pozostawiając widoczny laserunek drewna. Intensywność koloru można regulować krotnością nakładanych warstw lakieru. W celu uzyskania niewielkiego zabarwienia kolejne warstwy lakieru mogą być użyte jako bezbarwne. 
  • Zaleca się nałożenie 2-3 cienko powłokowych warstw lakieru.
  • Oprócz tego możemy zastosować lakiery w różnych stopniach połysku (półmat, półpołysk, wysoki połysk).