Okna i drzwi zewnętrzne

Szpachlowanie ramy okiennej

1. Wypełnić wszystkie ubytki szpachlą do drewna. Pamiętaj, aby zapoznać się kartą techniczną produktu i stosować się do zawartych w niej zaleceń. Proponowany produkt: szpachla do drewna.

Narzędzia:

 
Szlifowanie zaszpachlowanej ramy okiennej

2. Zaszpachlowane miejsca zeszlifować papierem ściernym (aby usunąć nadmierną warstwę szpachli). Kurz usunąć za pomocą szczotki, wilgotnej ściereczki, odkurzacza przemysłowego bądź kompresora ciśnieniowego.

Narzędzia:

 
 
 
Gruntowanie ramy okiennej

3. Zagruntować całą powierzchnię. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranego produktu nawierzchniowego. Rekomendowany rodzaj podkładu dla danego produktu nawierzchniowego znajdziesz w karcie technicznej produktu. Należy zawsze stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.

Narzędzia:

 
 
Malowanie ramy okiennej

4. Po zagruntowaniu pomalować całość produktem nawierzchniowym. Nałożyć zalecaną ilość warstw produktu nawierzchniowego. Należy zachować wymagane odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi warstwami. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu. Proponowane produkty: - jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię matową należy zastosować: Tikkurila Everal Auqa Matt [10], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt[40]; - jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię w połysku należy zastosować: Tikkurila Everal Aqua Gloss [80], - jeżeli mamy do czynienia z oknami i drzwiami w budynkach użytkowanych okresowo (altanki, pomieszczenia gospodarcze, z racji rzadszej eksploatacji (mycie, czyszczenie), można zastosować produkty: Tikkurila Valtti Color Aqua, Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti Opaque (produkt kryjący, tworzący powłokę na drewnie).

Narzędzia:

 
 
Czyszczenie narzędzi

5. Narzędzia czyścić zgodnie z wytycznymi na etykiecie lub w karcie technicznej produktu.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20%.
  • Generalnie prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny być prowadzone w zakresie temperatur od +5°C do +25°C.  Jednak gdy wykorzystywane są produkty wodorozcieńczalne, wówczas temperatura musi wynosić powyżej +10°C.
  • W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półtransparentnymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby naniesionych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną na niewielkiej powierzchni.
  • Przy produktach połtransparentnych (lakiery, impregnaty) można zastosować dwa warianty malowania, impregnacji:
- dwa razy produkt barwiony - uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru;
- pierwsza warstwa - produkt zabarwiony, następnie w celu wzmocnienia trwałości koloru i impregnacji jako drugą warstwę stosujemy produkt bezbarwny.  Jeżeli jednak wymalowanie pierwszej warstwy będzie niejednolite kolorystycznie - czego powodem najczęściej jest niejednolita struktura drewna (sęki, miejsca szorstkie, itp.) - i w związku z tym nieakceptowalne, to wówczas należy drugą warstwę nanieść również w kolorze w celu wyrównania koloru na całej malowanej powierzchni.
  • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.
  • Malować pędzlem, metoda natryskową lub wałkiem.
  • Nakładać dwie warstwy produktu nawierzchniowego.
  • Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i pierwotnego koloru podłoża.