Renowacja elewacji - powłoki dyspersyjne

Elewacja mineralna-czyszczenie myjką ciśnieniową

1. Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby. Skredowane podłoża usunąć.

Narzędzia:

 
 
 

Produkty:

Elewacja mineralna-uzupełnianie ubytków

2. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Proponowany produkt: Tikkurila Finngard PU-SEAL 25.

Narzędzia:

 
Elewacja mineralna-gruntowanie

3. Zagruntować całą powierzchnię. Można użyć gruntu transparentnego lub farby gruntującej. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranej farby nawierzchniowej. Rekomendowany podkład dla danej farby nawierzchniowej podany jest w karcie technicznej produktu. Należy stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.

Narzędzia:

 
 
Elewacja mineralna-aplikacja

4. Pomalować całość farbą nawierzchniową. Nałożyć zalecaną ilość warstw farby nawierzchniowej. Zachować wymagane odstępy czasowe między kolejnymi warstwami farby. Stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
Czyszczenie narzędzi

5. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Elewacja przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność malowanej powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości. 
  • Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C.  Idealne warunki do malowania to temperatura 15°C - 20°C, wilgotność względna ok. 50%.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Szczególnie przy malowaniu agregatem elementy nieprzeznaczone do malowania należy zdemontować. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć używając czystej wody. 
  • Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepność nowej farby do malowanego podłoża oraz pozwoli na ocenę wyglądu i barwy powłoki.  Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni.  Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Malowanie elewacji należy zaplanować w taki sposób, aby uniknąć ekspozycji malowanej powierzchni na silne oddziaływanie promieni słonecznych.  Dlatego warto ustalić, które ściany o w jakiej porze dnia podlegają najsilniejszemu nasłonecznieniu.  Można też zastosować siatki ochronne na rusztowaniach.
  • Prace  malarskie wykonywane w danym dniu należy zakończyć odpowiednio wcześnie, tak by uniknąć osiadania rosy na świeżo pomalowanej powłoce.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami np. krawędzie ściany, gzymsy, pilastry.