Renowacja mebli drewnianych - lakier

Meble z drewna-renowacja-czyszczenie-lakierowane-powierzchnie

1. Usunąć kurz, brud, luźno związaną z podłożem powłokę malarską.

Narzędzia:

 
 
 
Meble-drewniane-szpachlowanie

2. Uzupełnić ubytki stosując odpowiednio dobrany materiał. Rekomendowane produkty: - dla farb rozpuszczalnikowych: uniwersalna szpachlówka do drewna; - dla farb wodorozcieńczalnych: Tikkurila Spakkeli Wood Putty

Narzędzia:

 

Produkty:

Meble-drewniane-renowacja-szlifowanie

3. Zmatowić cała powierzchnię w celu uzyskania dobrej przyczepności nowo nakładanych warstw farby do już istniejącej powłoki. Następnie całość odpylić i umyć.

Narzędzia:

 
 
Meble-drewniane-lakierowanie__

4. Przygotować całą powierzchnię do malowania. Sposób przygotowania uzależniony jest od wybranego lakieru nawierzchniowego. W przypadku stosowania lakierów wodnych powierzchnię surowego drewna należy zwilżyć czystą wodą w celu odsłonięcia luźnych włókien, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym. W przypadku lakierów rozpuszczalnikowych do zagruntowania stosować rozcieńczony lakier 20 - 30% rozpuszczalnika. Rekomendowany sposób przygotowania podłoża dla danej farby nawierzchniowej znajduje się w karcie technicznej produktu. Należy stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.

Narzędzia:

 
Meble-drewniane-lakierowanie

5. Pomalować całość lakierem. Nałożyć zalecaną ilość warstw lakieru. Zachować wymagane odstępy czasowe między kolejnymi warstwami. Stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
Czyszczenie-narzędzi-wodą (2)

6. Narzędzia należy czyścić wodą - w przypadku zastosowania lakieru wodorozcieńczalnego Tikkurila Kiva Interior Lacquer lub rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 w przypadku zastosowania lakieru Tikkurila Unica Super Lacquer.

 

Dodatkowe wskazówki

 • Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche, a wilgotność malowanych drewnianych powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości.
 • Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C. Idealne warunki do malowania to: temperatura 15 - 20°C wilgotność względna ok. 50%.
 • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością lakieru z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
 • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
 • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
 • Lakier nakładać wzdłuż słojów drewna.
 • Lakiery – wykorzystujemy do malowania drewna i elementów drewnopochodnych w sposób bezbarwny lub półtransparentny nadając malowanemu drewnu określoną barwę i jednocześnie pozostawiając widoczny laserunek drewna.
 • Intensywność koloru można regulować krotnością nakładanych warstw lakieru. W celu uzyskania niewielkiego zabarwienia kolejne warstwy lakieru mogą być użyte jako bezbarwne.
 • Zaleca się nałożenie 2-3 cienko powłokowych warstw lakieru.
 • Oprócz tego możemy zastosować lakiery w różnych stopniach połysku (półmat, półpołysk, wysoki połysk). 
 • W przypadku renowacji elementów wcześniej malowanych produktami półtransparentymi i wystąpienia na restaurowanych elementach wielu przetarć do surowego drewna, a tym samym powstania powierzchni o różnej kolorystyce, uzyskanie nowej jednolitej powierzchni przy zastosowaniu ponownie produktu półtransparentnego może okazać się niemożliwe. Wówczas jedynym rozwiązaniem dającym zadowalający efekt jednolitości kolorystycznej jest użycie produktu kryjącego. Natomiast jeśli chcemy koniecznie użyć produkt półtransparentny to musimy wówczas całość starego wymalowania usunąć, tak by w 100% odsłonić surowe drewno.