Renowacja okien i drzwi zewnętrznych

Okna do renowacji-usuwanie starej powłoki

1. Usunąć popękaną warstwę farby kryjącej, którą pomalowane były wcześniej okna i drzwi.

Narzędzia:

 
 
 
Okna do renowacji-przemywanie

2. Wcześniej pomalowane powierzchnie pokryte zwartą, niepopękaną warstwą farby zmyć za pomocą odpowiednich preparatów usuwających wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność. W razie konieczności usunąć całkowicie istniejącą powłokę.

Narzędzia:

 
Okna do renowacji- zmatowienie

3. Wcześniej pomalowane, bejcowane powierzchnie dokładnie zeszlifować w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji preparatu przez podłoże. Stare, połyskliwe powłoki zmatowić w celu uzyskania lepszej przyczepności dla nowo nakładanych farb. Całość spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Narzędzia:

 
 
Okna do renowacji-szpachlowanie

4. W razie konieczności wypełnić ubytki szpachlą do drewna. Pamiętaj, aby zapoznać się z kartą techniczną produktu i stosować się do zawartych w niej zaleceń. Proponowany produkt: szpachla do drewna.

Narzędzia:

 
Okna do renowacji- zmatowienie

5. Zaszpachlowane miejsca zeszlifować papierem ściernym (aby usunąć nadmierną warstwę). Kurz usunąć za pomocą szczotki, wilgotnej szmatki, odkurzacza przemysłowego bądź kompresora ciśnieniowego.

Narzędzia:

 
 
 
Okno-gruntowanie

6. Zagruntować całą powierzchnię. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranego produktu nawierzchniowego. Rekomendowany rodzaj podkładu dla danego produktu nawierzchniowego znajdziesz w karcie technicznej produktu. Należy zawsze stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.

Narzędzia:

 
 
Okna do renowacji-malowanie

7. Po zagruntowaniu pomalować całość produktem nawierzchniowym. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Nałożyć zalecaną ilość warstw produktu nawierzchniowego. Należy zachować wymagane odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi warstwami. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu. Proponowane produkty: - jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię matową należy zastosować: Tikkurila Everal Matt Aqua [10], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40]; - jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię w połysku należy zastosować: Tikkurila Everal Aqua Gloss [80]; - jeżeli mamy do czynienia z oknami i drzwiami w budynkach użytkowanych okresowo (altanki, pomieszczenia gospodarcze, z racji rzadszej eksploatacji (mycie, czyszczenie), można zastosować produkty: Tikkurila Valtti Color Aqua, Tikkurila Valtti Plus Complete Tikkurila Valtti Opaque (produkt kryjący, tworzący powłokę na drewnie).

Narzędzia:

 
 
Czyszczenie narzędzi

8. Narzędzia czyścić zgodnie z wytycznymi na etykiecie lub w karcie technicznej produktu.

 

Dodatkowe wskazówki

 • Wady, większe ubytki uzupełnić wstawkami do drewna.
 • Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów.
 • Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20%.
 • Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny być prowadzone w zakresie temperatur od +10°C do +25°C. 
 • Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
 • W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półtransparentnymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby naniesionych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną na niewielkiej powierzchni.
 • Przy produktach półtransparentnych (lakiery, impregnaty) można zastosować  dwa warianty malowania, impregnacji:
- dwa razy produkt barwiony - uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru;
- pierwsza warstwa - produkt zabarwiony, następnie w celu wzmocnienia trwałości koloru i impregnacji jako drugą warstwę stosujemy produkt bezbarwny.  Jeżeli jednak wymalowanie pierwszej warstwy będzie niejednolite kolorystycznie - czego powodem najczęściej jest niejednolita struktura drewna (sęki, miejsca szorstkie, itp.) - i w związku z tym nieakceptowalne, to wówczas należy drugą warstwę nanieść również w kolorze w celu wyrównania koloru na całej malowanej powierzchni.
 • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.
 • Malować pędzlem, metodą natryskową lub wałkiem.
 • Nakładać dwie warstwy produktu nawierzchniowego.
 • Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i pierwotnego koloru podłoża.