Meble drewniane - farba kryjąca

Meble-drewniane-omiatanie

1. Usunąć kurz, brud, plamy, sęki i inne luźne elementy z malowanej powierzchni.

Narzędzia:

 
 
 
Meble-drewniane-szlifowanie___

2. Uzupełnić ubytki stosując odpowiednio dobrany materiał. Rekomendowane produkty: - dla farb rozpuszczalnikowych: uniwersalna szpachlówka do drewna; - dla farb wodorozcieńczalnych: Tikkurila Spakkeli Wood Putty

Narzędzia:

 

Produkty:

Meble-drewniane-gruntowanie___

3. Zagruntować całą powierzchnię. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranej farby nawierzchniowej. Rekomendowany rodzaj podkładu dla danej farby nawierzchniowej znajduje się w karcie technicznej produktu. Należy stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.

Narzędzia:

 
 
Meble-drewniane-farba-nawierzchniowa (2)

4. Pomalować całość farbą nawierzchniową. Nałożyć zalecaną ilość warstw farby nawierzchniowej. Zachować wymagane odstępy czasowe między kolejnymi warstwami farby. Stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 

Dodatkowe wskazówki

  • Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche, a wilgotność malowanych drewnianych powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości. Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +10°C. Idealne warunki do malowania to: temperatura 15 - 20°C wilgotność względna ok. 50%.
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
  • Elementy drewniane malować wzdłuż słojów drewna.
  • Emalie – wykorzystujemy do malowania elementów drewnianych w sposób kryjący. Można je barwić przy użyciu ogromnej bazy kolorystycznej (Tikkurila posiada w swoim systemie barwienia ok. 13 tys. kolorów).
  • Oprócz tego możemy zastosować emalie w różnych stopniach połysku (mat, półmat, półpołysk, wysoki połysk).