Meble drewniane - olej

Meble-drewniane-czyszczenie

1. Usunąć kurz, brud, plamy, sęki i inne luźne elementy z malowanej powierzchni.

Narzędzia:

 
 
Meble-drewniane-zwilżanie-wodą

2. Zwilżyć surowe drewno czystą wodą w celu odsłonięcia luźnych włókien, pozostawić do wyschnięcia.

Narzędzia:

 
 
Meble z drewna-szlifowanie

3. Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym i dokładnie odpylić.

Narzędzia:

 
 
Meble-drewniane-aplikacja oleju/wosku

4. Pomalować całość olejem stosując do tego gąbkę, szmatkę lub pędzel. Odczekać zelecany w karcie technicznej czas i usunąć pozostały, niewchłonięty nadmiar oleju przy pomocy czystej szmatki. Nałożyć zalecaną ilość warstw. Zachować wymagane odstępy czasowe między kolejnymi warstwami. Stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
Meble-z-drewna-usuwanie-nadmiaru-oleju

5. Wypolerować powierzchnię szmatką w kierunku słojów drewna.

Narzędzia:

 
Czyszczenie-narzędzi-wodą (2)

6. Wymyć narzędzia w wodzie z mydłem, a pozostałości usunąć używając rozcieńczalnika Tikkurila Everal Thinner 1050.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche, a wilgotność malowanych drewnianych powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości.
  • Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C. Idealne warunki do malowania to: temperatura 15 - 20°C wilgotność względna ok. 50%.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
  • Olej nakładać wzdłuż słojów drewna. 
  • Ryzyko sampozapłonu! Czyściwa materiałowe. pył szlifierski oraz pozostałości zanieczyszczone produktem mogą powodować pożar w wyniku reakcji samozapłonu, dlatego przez likwidacją powinny one być przechowywane w wodzie, suszone na zewnątrz lub natychmiast spalone.