Meble drewniane - wosk

Meble-drewniane-usuwanie-zanieczyszczeń

1. Usunąć kurz, brud, plamy, sęki i inne luźne elementy z malowanej powierzchni.

Narzędzia:

 
 
Meble-drewniane-zwilżanie-wodą

2. Zwilżyć surowe drewno czystą wodą w celu odsłonięcia luźnych włókien, pozostawić do wyschnięcia.

Narzędzia:

 
 
Meble z drewna-szlifowanie

3. Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym i dokładnie odpylić.

Narzędzia:

 
 
Meble-malowanie-woskiem-w-kolorze

4. Pomalować całość woskiem stosując do tego gąbkę lub pędzel. Nałożyć 1-2 warstwy produktu, zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Zachować wymagane odstępy czasowe między kolejnymi warstwami. Stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
Czyszczenie-narzędzi-wodą (1)

5. Narzędzia czyścić wodą z mydłem.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche, a wilgotność malowanych drewnianych powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości.
  • Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C. Idealne warunki do malowania to: temperatura 15 - 20°C wilgotność względna ok. 50%.
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością wosku z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy produkt z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć. 
  • Przed malowaniem należy produkt delikatnie wymieszać.  Czynność należy powtarzać od czasu do czasu w czasie aplikacji.
  • Przed rozpoczęciem aplikacji wosku należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu.
  • Niewielkie powierzchnie należy malować jednorazowo, przy dużych powierzchniach należy malować po 1-2 panele na raz, aby uzyskać jednolity kolor.
  • Ostateczny kolor i połysk jest uzależniony od właściwości i gatunku drewna.
  • Dwie warstwy wosku dają bardziej błyszczącą i nawoskowaną powierzchnię.
  • Aby uzyskać bardziej przezroczyste wykończenie, należy rozcieńczyć produkt bezbarwnym Tikkurila Nostalgia Wood Wax (Ginger).  Nie należy używać wody do rozcieńczania!