Podłogi drewniane wewnątrz pomieszczeń - farba kryjąca

Podłoga-drewniana-omiatanie

1. Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z brudu, oleju, smaru, pleśni, wosku, grzybów, szkodników lub innych zanieczyszczeń ograniczających przyczepność nanoszonych powłok.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-szpachlowanie (1)

2. Wady i ubytki uzupełnić masą szpachlową do drewna o odcieniu nieco jaśniejszym niż wymagany kolor. Proponowany produkt: uniwersalna szpachlówka do drewna.

Narzędzia:

 
Posadzka-drewniana-szlifowanie (2)

3. Zeszlifować zaszpachlowane miejsca. Po szlifowaniu powierzchnię oczyścić z pyłu przy pomocy odkurzacza przemysłowego i mokrego mopa.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-farba-gruntująca

4. Nałożyć pierwszą warstwę farby. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-farba-nawierzchniowa (1)

5. Następnego dnia nałożyć drugą warstwę farby. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
Czyszczenie narzędzi

6. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 lub wodą, w zależności od użytego produktu.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche, a wilgotność malowanych drewnianych powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości.
  • Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C. Idealne warunki do malowania to: temperatura 15 - 20°C wilgotność względna ok. 50%.
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
  • Elementy drewniane malować wzdłuż słojów drewna.
  • Pył należy odkurzać wyłącznie za pomocą odkurzacza przemysłowego.