Podłogi drewniane wewnątrz pomieszczeń - lakier rozpuszczalnikowy

Posadzka-drewniana-szlifowanie (2)

1. Powierzchnię z surowego drewna należy zwilżyć czystą wodą, w celu odsłonięcia luźnych włókien. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlifować papierem ściernym. Odkurzyć pył po szlifowaniu przy użyciu odkurzacza przemysłowego oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną szmatką.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-szpachlowanie (1)

2. Pęknięcia i rysy uzupełnić uniwersalną szpachlówką do drewna w kolorze zbliżonym do koloru drewna.

Narzędzia:

 
Posadzka-drewniana-szlifowanie (2)

3. Przeszlifować zaszpachlowane miejsca. Odkurzyć pył po szlifowaniu przy użyciu odkurzacza przemysłowego oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną szmatką.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-lakierowanie-warstwa-gruntująca-Unica (1)

4. Przed lakierowaniem powierzchnie z twardego drewna przetrzeć stosując Tikkurila Everal Thinner 1050. Zagruntować stosując lakier Tikkurila Unica Super Lacquer rozcieńczony do 20% rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050. Nałożyć pędzlem 1 - 2 warstwy lakieru. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw przeszlifować delikatnie powstałą powłokę papierem ściernym, a pył po szlifowaniu odkurzyć. Zawsze należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
 
Posadzka-drewniana-lakierowanie-warstwa-nawierzchniowa-Unica

5. Nałożyć pędzlem 1 - 2 warstwy lakieru Tikkurila Unica Super Lacquer Gloss [90) lub Tikkurila Unica Super Lacquer Semi-gloss [60] rozcieńczonego do 20% rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050. W razie potrzeby, pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw przeszlifować delikatnie powstałą powłokę papierem ściernym, a pył po szlifowaniu odkurzyć. Zawsze należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
 
Czyszczenie narzędzi

6. Narzędzia należy czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Wszystkie drewniane powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste i odtłuszczone.
  • Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
  • Lakier nakładać wzdłuż słojów drewna. 
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością lakieru z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Możemy zastosować lakiery w różnych stopniach połysku (półpołysk, wysoki połysk).
  • W miejscach pokrytych szpachlówką, intensywność absorpcji lakieru może się być inna niż na pozostałym podłożu; w związku z tym ostateczny kolor powierzchni może być niejednolity.
  • Pył po szlifowaniu należy odkurzać wyłącznie przy użyciu odkurzacza przemysłowego.