Podłogi drewniane wewnątrz pomieszczeń - lakier wodorozcieńczalny

Posadzka-drewniana-szlifowanie (2)

1. Powierzchnię z surowego drewna należy zwilżyć czystą wodą w celu odsłonięcia luźnych włókien. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlifować papierem ściernym. Odkurzyć pył po szlifowaniu przy użyciu odkurzacza przemysłowego oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną szmatką.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-szpachlowanie (1)

2. Pęknięcia i rysy uzupełnić szpachlówką Tikkurila Spakkeli Wood Putty w kolorze zbliżonym do koloru drewna.

Narzędzia:

 
Posadzka-drewniana-szlifowanie (2)

3. Przeszlifować zaszpachlowane miejsca. Odkurzyć pył po szlifowaniu przy użyciu odkurzacza przemysłowego oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną szmatką.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-aplikacja-lakieru (1)

4. Gruntowanie: wylać lakier na podłoże i rozprowadzić za pomocą pacy ze stali nierdzewnej zgodnie z układem włókien drewna. Pozostawić do wyschnięcia na czas na ok. 60 minut. W razie potrzeby, przeszlifować powłokę papierem ściernym, a pył po szlifowaniu odkurzyć. Nałożyć 1 - 2 warstwy lakieru przy użyciu stalowej pacy. Pozostawić do wyschnięcia na czas 30 - 60 minut przed nakładaniem kolejnej warstwy. Zawsze należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
 
Posadzka-drewniana-nakładanie-lakieru (2)

5. Nałożyć 2 - 3 warstwy lakieru przy użyciu pacy lub 1 - 2 warstwy za pomocą wałka. UWAGA! Nie aplikować wałkiem lakieru w połysku! Pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 3 godzin przed nakładaniem kolejnej warstwy. W razie potrzeby, pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw, przeszlifować powstałą powłokę papierem ściernym, a pył po szlifowaniu odkurzyć. Zawsze należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
 
Czyszczenie-narzędzi-wodą (1)

6. Narzędzia należy czyścić wodą. Przed myciem narzędzia należy dokładnie wytrzeć w celu usunięcia największej ilości lakieru.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Wszystkie drewniane powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste i odtłuszczone.
  • Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +15°C, a wilgotność względna powietrza pomiędzy 30 - 80%.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
  • Lakier nakładać wzdłuż słojów drewna.
  • Możemy zastosować lakiery w różnych stopniach połysku (półmat, półpołysk, wysoki połysk).
  • W miejscach pokrytych szpachlówką, intensywność absorpcji lakieru może się być inna niż na pozostałym podłożu; w związku z tym ostateczny kolor powierzchni może być niejednolity.
  • Pył po szlifowaniu należy odkurzać wyłącznie przy użyciu odkurzacza przemysłowego.