Podłogi drewniane wewnątrz pomieszczeń - olej

Posadzka-drewniana-szlifowanie (2)

1. Oczyścić dokładnie powierzchnię z brudu i kurzu i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć pozostałości poprzednich preparatów poprzez szlifowanie lub cyklinowanie. Odkurzyć pył po szlifowaniu przy użyciu odkurzacza przemysłowego.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-olejowanie

2. Nałożyć pierwszą warstwę oleju do podłóg Tikkurila Nostalgia Floor Oil za pomocą pędzla, szmatki lub natrysku i pozostawić do wchłonięcia się w drewno na 5-10 minut.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-usuwanie-nadmiaru-oleju

3. Usunąć pozostałości niewchłoniętego oleju i wypolerować podłogę szmatką. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin i powtórzyć procedurę. Zwykle dwie warstwy oleju są wystarczające. Zawsze należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
Czyszczenie narzędzi po malowaniu

4. Narzędzia wymyć w wodzie z mydłem, a pozostałości usunąć używając Tikkurila Everal Thinner 1050.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 16%.
  • Wszystkie drewniane powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste i odtłuszczone.
  • Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +8°C, a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%.
  • Ryzyko samozapłonu!  Czyściwa materiałowe, pył szlifierski oraz pozostałości zanieczyszczone produktem mogą powodować pożar w wyniku reakcji samozapłonu; dlatego przed likwidacją powinny być one przechowywane w wodzie, suszone na zewnątrz lub natychmiast palone.