Podłogi drewniane wewnątrz pomieszczeń - zmiana koloru drewna - becja i lakier wodorozcieńczalny

Posadzka-drewniana-szlifowanie (1)

1. Powierzchnię z surowego drewna należy zwilżyć czystą wodą, w celu odsłonięcia luźnych włókien. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlifować papierem ściernym. Odkurzyć pył po szlifowaniu przy użyciu odkurzacza przemysłowego oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną szmatką.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-szpachlowanie (1)

2. Pęknięcia i rysy uzupełnić szpachlówką Tikkurila Spakkeli Wood Putty w kolorze zbliżonym do koloru drewna.

Narzędzia:

 
Posadzka-drewniana-szlifowanie (2)

3. Przeszlifować zaszpachlowane miejsca. Odkurzyć pył po szlifowaniu przy użyciu odkurzacza przemysłowego oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną szmatką.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-bejcowanie

4. Wykonać test na kawałku drewna przed aplikacją. Kolor i rodzaj drewna mogą mieć wpływ na ostateczny wygląd powłoki. Nałożyć 1 -2 cienkie warstwy bejcy za pomocą pacy z nakładką gumową lub pędzla. Druga warstwa może być nakładana po 3-4 godzinach. Zawsze należy stosować się do instrukcji zawartych w kartach technicznych produktu.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-nakładanie-lakieru (2)

5. Po 3-4 godzinach po aplikacji drugiej warstwy bejcy, nałożyć 2 - 3 warstwy lakieru przy użyciu pacy lub 1 - 2 warstwy za pomocą wałka. UWAGA! Nie aplikować wałkiem lakieru w połysku! Pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 3 godzin przed nakładaniem kolejnej warstwy. W razie potrzeby, pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw, przeszlifować powstałą powłokę papierem ściernym, a pył po szlifowaniu odkurzyć. Zawsze należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
 
Czyszczenie-narzędzi-wodą (2)

6. Narzędzia należy czyścić wodą. Przed myciem narzędzia należy dokładnie wytrzeć w celu usunięcia największej ilości lakieru.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Wszystkie drewniane powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste i odtłuszczone.
  • Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +15°C, a wilgotność względna powietrza pomiędzy 30 - 80%.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć. 
  • Produkty należy dobrze wymieszać bezpośrednio przed nakładaniem oraz od czasu do czasu w trakcie aplikacji.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię. 
  • W przypadku malowania podłóg z desek bejcę nakładać pędzlem, na każdej z desek z osobna.
  • Lakier nakładać wzdłuż słojów drewna.
  • Możemy zastosować lakiery w różnych stopniach połysku (półmat, półpołysk, wysoki połysk).
  • W miejscach pokrytych szpachlówką, intensywność absorpcji lakieru może się być inna niż na pozostałym podłożu; w związku z tym ostateczny kolor powierzchni może być niejednolity.
  • Pył po szlifowaniu należy odkurzać wyłącznie przy użyciu odkurzacza przemysłowego.