Posadzki betonowe wewnątrz pomieszczeń

Posadzka-betonowa-czyszczenie

1. Usunąć kurz i wszystkie części luźne.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-betonowa-szorowanie

2. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia detergentem Tikkurila Maalipesu.

 
Posadzka-betonowa-szlifowanie

3. Poprzez szlifowanie usunąć mleczko cementowe. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.

Narzędzia:

 
Posadzki-betonowe-szpachlowanie

4. Uzupełnić ubytki stosując odpowiednio dobrany materiał. Proponowany produkt: szpachlówka epoksydowa.

Narzędzia:

 
Posadzka-betonowa-gruntowanie

5. Nałożyć pierwszą warstwę farby Tikkurila Betolux, rozcieńczoną 20-25% Tikkurila Everal Thinner 1050.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-betonowa-farba-nawierzchniowa

6. Następnego dnia nałożyć drugą, nierozcieńczoną, lub delikatnie rozcieńczoną, warstwę farby. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 

Produkty:

Czyszczenie narzędzi

7. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 lub benzyną lakierniczą bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Betonowe powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być sezonowane przynajmniej 4 tygodnie.
  • Wilgotność względna podłoża nie powinna przekraczać 97%.
  • Temperatura powietrza powinna wynosić min. +5oC, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%.
  • Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać.
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Pył należy odkurzać wyłącznie za pomocą odkurzacza przemysłowego.