Renowacja podłóg drewnianych wewnątrz pomieszczeń - farba kryjąca

Podłoga-drewniana-czyszczenie

1. Zmyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu. Dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-renowacja-usuwanie-starej-powłoki-malarskiej

2. Usunąć starą, łuszczącą się farbę. Dokładnie przeszlifować podłoże i odpylić.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-renowacja-szlifowanie

3. Powierzchnie z połyskiem, bejcowane lub pomalowane farbą olejną przeszlifować, odpylić i przemyć mokrym mopem.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniania-renowacja-szpachlowanie

4. Wady i ubytki uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupełnić masą szpachlową do drewna o odcieniu nieco jaśniejszym niż wymagany kolor. Proponowany produkt: uniwersalna szpachlówka do drewna.

Narzędzia:

 
Posadzka-drewniana-renowacja-szlifowanie-miejsc-zaszpachlowanych

5. Zeszlifować zaszpachlowane miejsca do poziomu pozostałej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-renowacja-gruntowanie (1)

6. Zagruntować całą powierzchnię w przypadku występowania dużej ilości ubytków i przetarć do surowego drewna, lub punktowo (surowe drewno i miejsca zaszpachlowane) - jeżeli ilość miejsc wymagających gruntowania jest niewielka. Nałożyć farbę Tikkurila Betolux Akva lub Tikkurila Betolux. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej wybranego produktu.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-renowacja-farba-nawierzchniowa (2)

7. Nałożyć 1 lub 2 warstwy farby Tikkurila Betolux Akva lub Tikkurila Betolux. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

 
Czyszczenie narzędzi

8. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Narzędzia czyścić bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 lub wodą, w zależności od użytego produktu.

Narzędzia:

 
 

Dodatkowe wskazówki

  • Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche, a wilgotność malowanych drewnianych powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości.
  • Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C. Idealne warunki do malowania to: temperatura 15 - 20°C wilgotność względna ok. 50%.
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię. 
  • W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne.  Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
  • Elementy drewniane malować wzdłuż słojów drewna.
  • Pył należy odkurzać wyłącznie za pomocą odkurzacza przemysłowego.