Renowacja podłóg drewnianych wewnątrz pomieszczeń - lakier rozpuszczalnikowy

Podłoga-drewniana-czyszczenie

1. Przemyć powierzchnię preparatem Tikkurila Maalipesu. Spłukać wodą.

 
Posadzka-drewniana-szlifowanie (2)

2. Usunąć luźno związaną z podłożem powłokę lakieru stosując skrobak. Przeszlifować całą powierzchnię i usunąć kurz.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-szpachlowanie (1)

3. Pęknięcia i rysy uzupełnić uniwersalną szpachlówką do drewna w kolorze zbliżonym do koloru drewna. Proponowany produkt: uniwersalna szpachlówka do drewna.

Narzędzia:

 
Posadzka-drewniana-szlifowanie (2)

4. Przeszlifować zaszpachlowane miejsca. Odkurzyć pył po szlifowaniu przy użyciu odkurzacza przemysłowego oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną szmatką.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-lakierowanie-warstwa-gruntująca-Unica (1)

5. Powierzchnię zmatowionego drewna należy zwilżyć wodą w celu odsłonięcia luźnych włókien, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować raz jeszcze. Dotyczy to przede wszystkim tych miejsc, w których nastąpiło przetarcie do surowego drewna. Zagruntować stosując lakier Tikkurila Unica Super Lacquer rozcieńczony do 20% rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050. Nałożyć pędzlem 1 - 2 warstwy lakieru. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw przeszlifować delikatnie powstałą powłokę papierem ściernym, a pył po szlifowaniu odkurzyć. Zawsze należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-lakierowanie-warstwa-nawierzchniowa-Unica

6. Nałożyć pędzlem 1 - 2 warstwy lakieru Tikkurila Unica Super Lacquer. W razie potrzeby, pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw przeszlifować delikatnie powstałą powłokę papierem ściernym, a pył po szlifowaniu odkurzyć. Zawsze należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
Czyszczenie narzędzi

7. Narzędzia należy czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Wszystkie drewniane powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste i odtłuszczone.
  • Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
  • Lakier nakładać wzdłuż słojów drewna. 
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością lakieru z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Możemy zastosować lakiery w różnych stopniach połysku (półpołysk, wysoki połysk).
  • W przypadku renowacji elementów wcześniej malowanych produktami półtransparentymi i wystąpienia na restaurowanych elementach wielu przetarć do gołego drewna, a tym samym powstania powierzchni o różnej kolorystyce uzyskanie nowej jednolitej powierzchni przy zastosowaniu ponownie produktu półtransparentnego może okazać się niemożliwe. Wówczas jedynym rozwiązaniem dającym zadowalający efekt jednolitości kolorystycznej jest użycie produktu kryjącego. Natomiast jeśli chcemy koniecznie użyć produkt półtransparentny to musimy wówczas całość starego wymalowania usunąć tak by w 100% odsłonić surowe drewno.
  • W miejscach pokrytych szpachlówką, intensywność absorpcji lakieru może się być inna niż na pozostałym podłożu; w związku z tym ostateczny kolor powierzchni może być niejednolity.
  • Pył po szlifowaniu należy odkurzać wyłącznie przy użyciu odkurzacza przemysłowego.