Renowacja podłóg drewnianych wewnątrz pomieszczeń - lakier wodorozcieńczalny

Podłoga-drewniana-czyszczenie

1. Oczyścić powierzchnie drewniane z brudu, wosku i tłuszczu.

Narzędzia:

 
Posadzka-drewniana-szlifowanie (2)

2. Powierzchnię w złym stanie oszlifować do surowego drewna. Odkurzyć pył po szlifowaniu przy użyciu odkurzacza przemysłowego oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną szmatką.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-szpachlowanie (2)

3. Pęknięcia i rysy uzupełnić szpachlówką Tikkurila Spakkeli Wood Putty w kolorze zbliżonym do koloru drewna.

Narzędzia:

 

Produkty:

Posadzka-drewniana-szlifowanie (2)

4. Przeszlifować zaszpachlowane miejsca. Odkurzyć pył po szlifowaniu przy użyciu odkurzacza przemysłowego oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną szmatką.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-aplikacja-lakieru (1)

5. Powierzchnię zmatowionego drewna należy zwilżyć wodą w celu odsłonięcia luźnych włókien, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować raz jeszcze. Dotyczy to przede wszystkim tych miejsc, w których nastąpiło przetarcie do surowego drewna. Gruntowanie: wylać lakier na podłoże i rozprowadzić za pomocą pacy ze stali nierdzewnej zgodnie z układem włókien drewna. Pozostawić do wyschnięcia na czas na ok. 60 minut. W razie potrzeby, przeszlifować powłokę papierem ściernym, a pył po szlifowaniu odkurzyć. Nałożyć 1 - 2 warstwy lakieru przy użyciu stalowej pacy. Pozostawić do wyschnięcia na czas 30 - 60 minut przed nakładaniem kolejnej warstwy. Powierzchnię oszlifować. Odkurzyć pył po szlifowaniu oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną i czystą szmatką. Zawsze należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
Posadzka-drewniana-nakładanie-lakieru (2)

6. Nałożyć 2 - 3 warstwy lakieru przy użyciu pacy lub 1 - 2 warstwy za pomocą wałka. UWAGA! Nie aplikować wałkiem lakieru w połysku! Pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 3 godzin przed nakładaniem kolejnej warstwy. W razie potrzeby, pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw, przeszlifować powstałą powłokę papierem ściernym, a pył po szlifowaniu odkurzyć. Zawsze należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Narzędzia:

 
 
 
Czyszczenie-narzędzi-wodą (2)

7. Narzędzia należy czyścić wodą. Przed myciem narzędzia należy dokładnie wytrzeć w celu usunięcia największej ilości lakieru.

 

Dodatkowe wskazówki

  • Przed lakierowaniem zaleca się wykonanie wymalowania próbnego na małej powierzchni, celem sprawdzenie kompatybilności z podłożem.  Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
  • Wszystkie drewniane powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste i odtłuszczone.
  • Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +15°C, a wilgotność względna powietrza pomiędzy 30 - 80%.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
  • Lakier nakładać wzdłuż słojów drewna.
  • Możemy zastosować lakiery w różnych stopniach połysku (półmat, półpołysk, wysoki połysk).
  • W przypadku renowacji elementów wcześniej malowanych produktami półtransparentymi i wystąpienia na restaurowanych elementach wielu przetarć do gołego drewna, a tym samym powstania powierzchni o różnej kolorystyce uzyskanie nowej jednolitej powierzchni przy zastosowaniu ponownie produktu półtransparentnego może okazać się niemożliwe. Wówczas jedynym rozwiązaniem dającym zadowalający efekt jednolitości kolorystycznej jest użycie produktu kryjącego. Natomiast jeśli chcemy koniecznie użyć produkt półtransparentny to musimy wówczas całość starego wymalowania usunąć tak by w 100% odsłonić surowe drewno.
  • W miejscach pokrytych szpachlówką, intensywność absorpcji lakieru może się być inna niż na pozostałym podłożu; w związku z tym ostateczny kolor powierzchni może być niejednolity.
  • Pył po szlifowaniu należy odkurzać wyłącznie przy użyciu odkurzacza przemysłowego.