Zdrowe farby - ograniczona do minimum zawartość LZO w farbach Tikkurila Optiva

Doskonała jakość, bezpieczeństwo i dbałość o środowisko naturalne - to priorytety, którymi kierujemy się przy opracowywaniu produktów przyjaznych dla otoczenia i zdrowia użytkownika.

Doskonała jakość, bezpieczeństwo i dbałość o środowisko naturalne - to priorytety, którymi kierujemy się przy opracowywaniu produktów przyjaznych dla otoczenia i zdrowia użytkownika.

 Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, farby z linii Tikkurila Optiva zawierają minimalną ilość lotnych związków organicznych: < 5 g/l LZO – sześciokrotnie poniżej wymaganej normy; kat. A/a.
Co więcej, ilość LZO w farbie podkładowej Tikkurila Optiva Primer jest bliska zeru (< 2 g/l).Lotne związki organiczne (LZO) są substancjami chemicznymi, które wraz z tlenkami azotu, tlenkami węgla oraz dwutlenkiem siarki stanowią główne źródło zanieczyszczenia środowiska. Wytwarzane są podczas wielu procesów przemysłowych, chemicznych, spożywczych i innych. Substancje te uznawane są za niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, bowiem mają niekorzystny wpływ na nasze zdrowie (mogą powodować reakcje alergiczne, a niektóre z nich klasyfikowane są jako substancje rakotwórcze).  Dlatego też ich emisja podlega rygorystycznej kontroli i musi spełniać odpowiednie standardy emisyjne.

W Polsce tematykę LZO w przemyśle związanym z farbami reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r.  Dokument ten określa co kryje się pod pojęciem Lotnego Związku Organicznego, podaje dopuszczalne zawartości LZO w farbach i lakierach oraz klasyfikuje wyroby do odpowiednich kategorii z uwzględnieniem maksymalnych zawartości LZO dla produktu gotowego do użycia.  Wskazuje również jakie informacje muszą być zawarte na etykiecie produktu.